Råd om vård och kontaktuppgifter

Hitta mottagningar, läs om sjukdomar och behandlingar samt logga in till e-tjänsterna. 

Skärpta allmänna råd i Värmland

Trängsel och antalet kontakter mellan människor måste minska. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Värmland beslutat om lokala allmänna råd i länet.

Region Värmlands folkhögskolor

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av våra folkhögskolor.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

En hög med remissutgåvor av Värmlandsstrategin och texten Ditt! Värmland

Värmlandsstrategin

Remissförslaget till Värmlandsstrategin 2040 är här och till och med 18 december kan du vara med och tycka till. Vad är viktigt för dig och platsen du kallar hemma?

Händer formar ett hjärta.

Mänskliga rättigheter

Vi arbetar för respekt för allas lika och okränkbara värde. Läs om hur olika delar av organisationen verkar för mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, jämlikhet och barnets rättigheter.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Industriråd Värmland får fortsatt finansiering

Industriråd Värmland hämtar ny kraft efter bakslaget med indragen finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Industriråd Sverige går in med tillfällig finansiering. Det gör Region Värmland, IF Metall, Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna också.

Ett fortsatt stort behov av Arbetsförmedlingen

Region Värmland har, tillsammans med Eda, Torsby, Arvika och Årjängs kommun skickat en skrivelse till Arbetsförmedlingen för att försöka få den att upprätta kontor längs gränsen mot Norge.

Dialog med näringsliv och kluster för att klara krisen

Den ökade smittspridningen och de nya riktlinjerna påverkar det värmländska näringslivet. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Värmland bjudit in näringslivs- och klusterorganisationer till fördjupade samtal för att få en bild av de aktuella behoven.

Stor efterfrågan på vaccin mot säsongsinfluensan – vaccin omfördelas till riskgrupper

Värmland har brist på vaccin efter att många vaccinerat sig. Mer vaccin förväntas komma inför nästa vecka och vaccin ges tills det tar slut på länets vaccinationsmottagningar.

Region Värmland har öppnat ny sprututbytesmottagning

Region Värmland har öppnat en mottagning för sprututbyte vid Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). Syftet med mottagningen är att minska smittspridning bland personer i Värmland som injicerar droger och på sikt motivera dem att sluta med sitt missbruk.

Genom gränsskogar och minnesfragment

Varmt välkommen till seminariet Genom gränsskogar och minnesfragment som avslutar den första delen i det interregionala projektet och den konstnärliga bildningsresan Falnande språk – ur Finnskogen.

Unga och bibliotek

Vill du, tillsammans med kollegor från Gotland, Värmland och Östergötland fördjupa dig och öka din kompetens i frågor som rör biblioteksverksamhet för och med unga?

Kunskapsnav Offentlig konst

Inbjudan och program slutseminarium Kunskapsnav offentlig konst, Statens konstråd och Region Värmland. I samtal, workshops och föreläsningar knyter vi ihop arbetet med Kunskapsnav offentlig konst i Värmland.

Barnen bemästrar språket i samspel med oss!

Avdelningen för kulturutveckling bjuder in till gemensam utbildningsdag för bibliotek, barnhälsovård och förskola. Välkommen till en intressant förmiddag då vi fokuserar på barns språkinlärning (0-6 år).

Unga och bibliotek

Vill du, tillsammans med kollegor från Gotland, Värmland och Östergötland fördjupa dig och öka din kompetens i frågor som rör biblioteksverksamhet för och med unga?

Direktsänd föreläsning på temat prepping och ”tiny-house”

Föreläsningen är kostnadsfri och sponsras av Region Värmland, Energirådgivningen, Studieförbundet vuxenskolan och Storfors kommun.

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Hur länge ska vi leva med årslånga köer till BUP?

besöket i över 90 procent av fallen inom 30 dagar – i Värmland är motsvarande siffra 20 procent, i Västmanland 15... Dock så finns det anledning att fundera på om det finns lösningar även utanför psykiatrin. Många föräldrar vittnar om hur svårt det är att

Fler dödsfall i covid-19 i Värmland

Både antalet bekräftat smittade och antalet dödsfall fortsätter uppåt i länet, enligt Region Värmlands senaste lägesbild.

Socialstyrelsen: 328 miljoner i coronaersättningar till Värmland

till Värmland 214,6 miljoner kronor till Region Värmland. Vidare ska 112,8 miljoner fördelas mellan de 16...coronaersättning för perioden 1 februari till 31 juli. Region Värmland ansökte om 235 miljoner medan kommunernas konstnadsersättningar landade på 125 miljoner.

Miljonregn över region och kommuner i extra corona-stöd

regioner och kommuner, meddelar Socialstyrelsen. Region Värmland får 215 miljoner kronor, och kommunerna i länet sammanlagt 113 miljoner kronor.