Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Regionfullmäktige den 17 juni

Fullmäktigemötet har flyttat till annan lokal, därför finns ingen webbsändning tillgänglig idag.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om en process för framtagandet av ny regional utvecklingsstrategi.

Regionfullmäktige i korthet

Regionfullmäktige fattade under måndagens sammanträde bland annat beslut om regionplan, flerårsplan och budget. Även värdegrund för Region Värmland beslutades.

Positiva svar i Region Värmlands arbetsmiljö- och säkerhetsenkät

Resultatet för Region Värmlands första medarbetarenkät är i flera avseenden mycket positivt. Arbetet känns meningsfullt och allt fler säger sig veta vad som förväntas av dem i arbetet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

På fredagen sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden på Sjukhuset i Arvika. Nämnden fattade bland annat beslut om ett svar på remiss till Socialstyrelsen om allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

Folktandvården säger stopp till fler patienter

Tandläkarbristen slår hårt mot en av Värmlands största kliniker, Folktandvården i Arvika.

"Barn vill läsa de förbjudna böckerna"

Under tisdagen var böcker och läsutveckling i fokus i Karlstad. Region Värmland och projektet Värmland Läser arrangerade föreläsningar

Vården kan sänka kostnaderna med 200 miljoner

Ny rapport i september Regionstyrelsens ordförande, regionrådet Fredrik Larsson (M) säger att uppföljningarna av ekonomin fortsätter....”... beror på börsen” Men regionrådet Ulric Andersson (S), som företräder oppositionen tittar hellre på

Ekonomiska orosmoln för Region Värmland

Ekonomiska orosmoln för Region Värmland Regionstyrelsen har beslutat att minska kostnaderna...områdena inhyrd personal, läkemedel och remitterad vård med särskilda skäl.

Lediga jobb

Enhetschef

Hjälpmedelsservice, område öppenvård

Undersköterska

Avdelning 63, sjukhuset Torsby

Undersköterska

Avdelning 63, sjukhuset Torsby

Undersköterska

Avdelning 63, sjukhuset Torsby

Biomedicinsk analytiker

Laboratorium primärvården, Karlstadområdet

Sjuksköterskor

Ortopedkliniken, Karlstad

Servicemedarbetare

Serviceenheten Regionens hus, Karlstad