Hederspris till lyckad utomlandsrekrytering

KULT-programmet är landstingets enskilda mest effektiva åtgärd för att rekrytera läkare till allmänmedicin. Nyligen tilldelades Margareta Junghage, som samordnar programmet hederspris för sin insats.

KULT-programmet är landstingets enskilda mest effektiva åtgärd för att rekrytera läkare till allmänmedicin. Nyligen tilldelades Margareta Junghage, som samordnar programmet hederspris för sitt engagemang och arbete av den värmländska sektionen av Svensk förening för allmänmedicin, SFAM Örebro-Värmland.

– Det är jätteroligt att det uppmärksammas. Jag är mycket glad och stolt över priset, säger Margareta Junghage.

Bild: Margareta Junghage med hederspriset i handen. I bakgrunden sitter höstens grupp med KULT-läkare.

KULT står för kompletterande underläkartjänst och är ett introduktionsprogram för läkare med europeisk läkarlegitimation. Programmet startade 2015 som en vidareutveckling av utbildningsvårdcentralen i Munkfors. Under perioden 2010-2015 har de två programmen tillsammans rekryterat 45 utomlandsutbildade läkare varav 25 har valt att stanna i Värmland, nitton inom allmänmedicin och sex inom andra specialiteter. Hela sex av sju KULT-läkare 2015 valde att stanna i Värmland.

– KULT-programmet har haft stor betydelse för rekryteringen av läkare till Landstinget i Värmland och Margareta har spelat en avgörande roll i att det blivit så lyckat därför valde vi att uppmärksamma henne med ett hederspris, säger Christina Ledin ordförande i SFAM Örebro Värmland.

I februari tillträder sex nya läkare KULT-programmet och kommer vara klara för ST-tjänst i Värmland hösten 2016.

Tillbaka till Nyheter Region Värmland