Kostnader och CSN

Undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Men varje folkhögskola kan däremot ta ut en kostnad av kursdeltagarna för kost och logi, studieresor, olycksfallsförsäkring och studiematerial som tillhandahålls av skolan.

Gäller läsåret 2021/20222
(Med reservation för ändringar)

Obligatorisk serviceavgift


Ingesunds folkhögskola tar inte ut någon kursavgift men du betalar en obligatorisk serviceavgift varje läsår.

Alla kursdeltagare betalar 1242 kronor per läsår. I den avgiften ingår vissa gemensamma aktiviteter och måltider, undervisningsmaterial som skolan tillhandahåller samt olycksfallsförsäkring. Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial och väljer du att bo på skolans internat tillkommer en kostnad för kost och logi.
Läs mer om boendekostnader via länken “Bo på internat.”

För följande kurser tillkommer kostnader för resor och material:

–  Allmän kurs 1-3 år: 1 650 kronor (inkl obligatorisk hyra av IPad, 750 kr/läsår)
-   Allmän kurs - bas: 1 650 kronor (inkl obligatorisk hyra av IPad, 750 kr/läsår)
-   Allmän kurs - svenska som andraspråk: 1 650 kronor (inkl obligatorisk hyra av IPad, 750 kr/läsår)
-  Collegeåret folkhögskola/universitet: 1200 kronor (inkl obligatorisk hyra av IPad, 750 kr/läsår)
–  Hantverk: heltidsstuderande 4 800 kronor
–  Olika Avtryck: 3 200 kronor
 –  Musiklinjen College: 2 000 kr
–  Musiklinjen Ensemblespel, Singer-Songwriter, Studioteknik och Spelmusik: 3 000 kronor.
-  Hyra av IPad 750 kr/läsår.

Samtliga avgifter för resor och material gäller per läsår.

Matsalen

Matsalen är även öppen för dig som inte bor på skolan. Du har också möjlighet att köpa frukost och lunch alla skoldagar. Här är priserna:

Kursdeltagare:
Frukost 40 kr
Kaffe 10 kr
Fikabröd alt smörgås 10 kr
Lunch inkl dryck, sallad, bröd och kaffe 65 kr
Kvällsmåltid 50 kr

Personal/Gäst:
Frukost 49 kr
Kaffe 15 kr
Fikabröd alt smörgås 15 kr
Lunch inkl dryck, sallad, bröd och kaffe 85 kr
Kvällsmåltid 60 kr

Studiemedel

Alla kurser som är minst tre veckor långa är berättigade till studiemedel. Hur många veckor du har rätt till studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du väljer att studera på. 

Mer information finns på CSN:s webbplats

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på CSN:s webbplats. Efter antagningen till skolan sker löpande rapporteringar till CSN.