Om skolan

Folkhögskolan är en skolform för vuxna. Vi utgår från dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning.

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och ditt eget aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Hos oss har du möjlighet att bo på vårt internat under studietiden.