Våra utbildningar

Vill du söka vidare till högre studier eller har du ett intresse som du vill utveckla eller jobba med? Vi erbjuder bland annat profilutbildningar inom hantverk och musik.

Om du saknar behörighet till högskolan kan du välja Allmän kurs som är folkhögskolans alternativ till Komvux. För dig som är utlandsfödd finns Allmän kurs med svenska som andraspråk.

Du som vill pröva högskolestudier kan välja Collegeåret då du får möjlighet att kombinera folkhögskolestudier samtidigt som du läser på högskolenivå.