Allmän kurs och andra förberedande kurser

På vår skola kan du studera för att förbereda dig för vidare studier. Det kan handla om att studera klart grundskolan eller gymnasiet med en Allmän kurs eller att som nyanländ till Sverige studera en etableringskurs.

 

Allmän kurs

På vår Allmänna kurs studerar du för att få grundskole- eller gymnasiebehörighet. Kurstiden är mellan ett till tre år beroende på hur mycket förkunskaper du har.

SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs)

Vi har även SMF för de som vill prova på att studera. På denna kurs kan du repetera kärnämnen, träna studieteknik och pröva andra aktiviteter. Du får även personlig studievägledning och coachning för att på bästa sätt bli lotsad vidare till fortsatta studier. Oftas går du från denna kurs vidare till en Allmän kurs.

Etableringskurs

Vår etableringskurs passar dig som är nyanländ till Sverige. Här kan du studera det svenska språket och arbetsförbereda dig.