Allmän kurs - svenska som andra språk, gymnasienivå

Allmän kurs - Svenska som andraspråk på gymnasienivå vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som saknar gymnasieutbildning. Du kan läsa in behörigheter för att studera vidare på yrkeshögskola eller universitet.

Allmän kurs-SvA, gymnasienivå

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Allmän kurs
Längd: 1 - 3 år
Studietakt: 100 procent
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april
Internat: Ja
Antagning: Du kallas till en intervjudag.
Sena ansökningar behandlas i mån av plats..

Allmän SvA Ingesunds folkhögskola

Du kan läsa ämnen på både grund- och gymnasienivå, beroende på vilka kurser du är klar med på grundskolenivå. Om du behöver läsa in hela gymnasiet kan du gå Allmän kurs i tre år eller längre. Har du vissa behörigheter från gymnasiet läser du kortare tid. Du läser då 1-3 år beroende på hur många kurser du har med dig sen tidigare.

Flera universitetsutbildningar kräver även särskilda behörigheter i vissa ämnen, som du som det mesta kan läsa på folkhögskola.

Kursen erbjuder dig ett arbetssätt som utgår från dina behov. Vi vill också inspirera dig att ta större del i det svenska samhället. Gruppen är viktig och folkhögskolans idé är att lärandet sker tillsammans med andra. Samtal, diskussioner och samvaro är viktiga delar. Studieresor, friluftsdagar och projekt tillsammans med andra kurser på skolan är lika viktiga som de teoretiska studierna.

Du kommer att få extra hjälp med det svenska språket i de olika ämnena du läser. Du kan också få hjälp med studiestruktur, få stöd i matematik m m. Vi har hög lärartäthet och små undervisningsgrupper för att du ska få all den hjälp du behöver.