Allmän kurs - Bas

Det här är kursen för dig som vill ha ett studieförberedande år innan du fortsätter dina studier på Allmän kurs

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.
Internat: Ja
Antagning: Intervjuer

Intervjuer 2021:
Med anledning av Coronapandemin kommer intervjuerna i huvudsak att genomföras digitalt.
I undantagsfall kan de ske på plats på Ingesund efter överenskommelse..

allmän kurs ingesunds folkhögskola

Syfte med kursen:
- Specialpedagogisk stöttning och kartläggning av deltagarens behov är en del.
- Digitala hjälpmedel och plattformar är också en viktig del av studierna.
- Vi jobbar med flexibelt lärande och It´s learning.
- Alla kursdeltagare får låna en IPad under studietiden.

Mål med kursen:

-  Vara starten i en fortsatt studiegång som kan ge grundskole- och/eller gymnasiekompetens.
-  Ett mål är att ge möjlighet till fortsatta studier på Allmän kurs.

Innehåll:
-  Repetition av grundskoleämnena svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.
-  Studieteknik.
-  Handledning/individuella samtal och pedagogisk kartläggning.
-  Möjlighet att börja att läsa in enstaka ämnen som till exempel svenska och matematik på Allmän kurs samt delta i skolgemensamma aktiviteter.
-  Individuella personliga scheman.

Övrigt:
-  Liten personalgrupp som består av ämneslärare och kontaktlärare/handledare.
-  Schemat består av gruppundervisning i ämnena, enskild undervisning samt att du arbetar med de ämnen som just du behöver.
-  Deltagarna får möjlighet att hitta sitt eget arbetssätt. Du får också prova olika typer av hjälpmedel.
-  Deltagarna får individuell målplanering och stöttning utifrån sina studiebehov och förutsättningar.
-  Deltagarna är med och påverkar sina studier och kursens innehåll.