Musiklinjen College

Musiklinjen College är en unik studiegång som förbereder dig inför färdighetsproven till högre musikstudier. Utbildningen riktar sig till dig som behärskar ditt instrument väl och har goda kunskaper inom musiken.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp:
Särskild kurs
Längd: 1
år
Studietakt:
100 %
Sista ansökningsdag:
15 april
Internt:
Ja
Antagning;
Färdighetsprov


Med anledning av pågående pandemi kommer årets färdighetsprov till Musiklinjen College att ske digitalt genom att skicka in videoinspelningar. Du kommer också visa upp dina teoretiska kunskaper och färdigheter i ett digitalt musikteoriprov via Zoom. Inga färdighetsprov kommer alltså att ske på plats i Arvika. 

Sista dag att ladda upp videofilmer är den 28 april 2021.

INSTRUKTIONER OCH KRITERIER FÖR VIDEOFILM
För att videofilmerna ska bli godkända krävs av den sökande att nedanstående följs: 

- Inled dina filmer med att legitimera dig - filma legitimation och ditt ansikte. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. 

- Längden på samtliga filmer som skickas in ska sammanlagt inte överskrida 20 minuter och varje video får vara högst 10 minuter lång. 

 - Inspelningarna av varje stycke ska genomföras i en obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna inom ett stycke. 

- Ljudinspelningen ska vara av god kvalitet och du som sökande ska höras tydligt hela tiden. 

 - Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden. 

 - Inspelningarna ska laddas upp i i följande filformat: MP4 eller MOV (eller motsvarande via mobilkamera). 

Om vi upptäcker att kriterierna inte följs eller att video eller ljud på något sätt har modifierats kan den sökandes film bedömas som ogiltig.

Instruktioner avseende hur du skickar in dina videofilmer kommer i separat information via mejl efter den 15 april. 

Musiklinjen College och Musikhögskolan Ingesund

Musiklinjen College fokuserar på instrumental färdighet, ensemble- och orkesterspel.  
Större delen av undervisningen sker på Musikhögskolan Ingesund med dess lärare. Många samarbeten sker med Musikhögskolan Ingesunds studenter.

En delvis individuellt anpassad musikteoretisk baskurs är obligatorisk i utbildningen liksom körsång och spel i små och stora ensembler.
Kursens utformning gör det möjligt att förbereda sig för vidare musikstudier på högre nivå. För dig som fullföljt Musiklinjen College och har grundläggande behörighet, reserveras en studieplats på Musikhögskolans fristående kurs ”Musik 60 hp”. Det finns möjlighet för dig att läsa andra fristående kurser på Musikhögskolan Ingesund.

Utbildningens kurssida på Karlstads universitets webbplats

musiklinjen college ingesunds folkhögskola

Utbildningens innehåll

 • Huvud- och biinstrument
 • Ensemble/orkester
 • Kör
 • Musikhistoria
 • Musikteori
 • Gemensamma instrumentallektioner
 • Tillval

Ansökan och antagning

Varje år antas 20 deltagare. Intresset för Musiklinjen College är mycket stort. Antalet platser är begränsat och därför sker en bedömning av alla sökande. Den grundas på färdighetsprov som anordnas inför varje läsår. Sökande som antas ska delta i de ensembler och orkestrar som utbildningen fordrar inklusive konserter och övriga framträdanden.

Vi bedömer:

 • Musikalisk och teknisk nivå
 • Improvisationsförmåga (Ri)
 • Notläsningsförmåga (klassiskt)

Våra färdighetsprov

Färdighetsproven till Musiklinjen College sker på samma sätt som till ”Musik 60 hp” och genomförs vid samma tillfälle. Du kan söka Musik 60 hp samtidigt som du söker Musiklinjen College, du gör bara ett färdighetsprov.

Se mer information om ansökan, antagning och  provbeskrivningar nedan.

Kursintyg utfärdas till kursdeltagare som fullgjort Musiklinjen college.

Provbeskrivningar

Här följer beskrivningar på de färdighetsprov som krävs när du söker till Musiklinjen College. 

 

 

Musikteoriprov

Musikprovet till Musiklinjen College har en diagnostisk funktion, det innebär att den sökandes provresultat grundar sig till hur musikteorigrupperna ska delas in när utbildningen börjar.
Med anledning av Coronavirusets spridning kan vi inte genomföra dessa prov på plats så som vi vanligtvis brukar göra. I stället kommer vi efter vecka 18-2021, kontakta de som fått godkänt till Musiklinjen College och göra ett digitalt musikteoriprov med dem.