Spelmusik

Kursen Spelmusik ingår i Musiklinjen och riktar sig till dig som vill prova på att komponera och producera musik och ljud till TV- och dataspel. Fokus ligger på musik till spel men kursen är även relevant för dig som är intresserad av musik i media.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april.
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.
Internat: Ja
Intervju- och informationsdag: Vecka 18
Antagning: Du kallas till en intervju.

Intervjuer 2021:
Med anledning av Coronapandemin kommer intervjuerna inte att vara på plats på Ingesund som det brukar vara. I stället kommer intervjuerna att ske digitalt.


spelmusik ingesunds folkhögskola
Utbildningen ger dig kunskap om spelmusikens komposition, produktion och funktion. Du kommer även få jobba med ljuddesign samt inspelning och mixteknik. Praktik och teori ligger parallellt under året, varvat med grupparbeten.

Du har även ämnen tillsammans med de andra musikutbildningarna som till exempel kör, musikteori, bruksgitarr och brukspiano. Utbildningen ger dig också erfarenhet av att arrangera och medverka på musikcaféer, konserter och sceniska projekt. Undervisningen sker i grupp. Självstudier, temadagar och friluftsdagar ingår också i ditt ordinarie schema. Du har tillgång till skolans lokaler även utanför skoltid.

Arbetsprov

Du behöver lämna in ett arbetsprov bestående av två låtar där du varit antingen inspelningstekniker eller mixare, gärna med eget arrangemang och komposition men det är inget krav. Låtarna skickas i formatet .wav 44,1 kHz 16 eller 24 bit stereo till kursansvariges e-post (se adress nedan). Bifoga även en beskrivning på ca en halv A4 där du berättar mer detaljerat om vilken funktion du haft under arbetet, hur tankarna har gått, hur processen gått till etc.
Arbetsprovet sänder du till rasmus.bolin.andersson@regionvarmland.se 

Musikteori

För att kunna följa med i utbildningen behöver du ha vissa förkunskaper om musikteori. Här är ett dokument med några frågor. Känner du att du kan svara på de flesta av frågorna har du tillräckliga förkunskaper. Om du inte kan svara på flera av frågorna rekommenderar vi dig att söka till vår kurs Studioteknik. Under det året kommer du kunna skaffa dig tillräckliga förkunskaper för att sedan gå kursen Spelmusik.

Ansökan och antagning

Alla sökande blir kallade till en intervju- och informationsdag. Under dagen genomförs en gruppövning i sång och rörelse samt ett samtal med lärare på skolan. Du som deltar vid intervju- och informationsdagen prioriteras vid antagningen.

Utbildningens innehåll

Följande ämnen ingår i utbildningen:

  • Musikproduktion

  • Komposition

  • Arrangering

  • Orkestrering

  • Inspelning och mixning

  • Ljuddesign

  • Musikteori

  • Körsång

  • Bruksinstrument (gitarr eller piano)

  • Musikorienterade tillvalskurser