Kostnader och CSN

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Varje folkhögskola kan däremot ta ut en kostnad av kursdeltagarna för kost och logi, studieresor, olycksfallsförsäkring och studiematerial som tillhandahålls av skolan.

 

Undervisningen på Klarälvdalens folkhögskola är kostnadsfri men när du har blivit antagen och börjat på skolan betalar du en serviceavgift. I denna avgift ingår studerandeförsäkring, utskrifter samt skolgemensamma måltider och aktiviteter. Om du slutar på skolan återbetalas inte avgiften. Alla kurser har en serviceavgift på 650 kronor per termin. 

Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial. För kurserna Natur- och Faunavård samt Turism- och friluftsliv tillkommer kostnader i samband med studieresor samt för valbara delkurser som ger certifikat av olika slag. Dessa valbara kurser är naturligtvis inte obligatoriska, utan en ger en möjlighet till extra fördjupning. 

Nödvändig fältutrustning för Turism- & Uteliv och Natur- och Faunavård är bland annat oömma kläder för alla väder, sovsäck, liggunderlag, ryggsäck med mera. Inköp av dessa står du själv för.

Kursspecifika avgifter
Allmän kurs  Sunne: 40 kronor/ månad. Här ingår viss kurslitteratur, digitala läromedel och annat material som används i undervisningen. Vid lån av dator under lektionstid: 20 kronor / vecka.
Studieresor inom/ utanför länsgränsen betalas vid tillfälle.

Allmän kurs Stöllet och Hagfors 60 kronor/månad. Här ingå viss kurslitteratur, digitala läromedel och studieresor inom länet. Studieresor utanför länsgränsen betalas vid tillfälle. Vid lån av dator under lektionstid: 20 kronor/ vecka

Allmän kurs distans: 20 kronor/ månad. Här ingår digitala läromedel.

Vård och omsorg: 60 kronor/månad. i den summan ingår digitala läromedel och vissa studiematerial.
Lån av dator under lektionstid 20 kronor/månad.
Resor inom och utanför länsgränen betalas vid tillfälle.

Natur och Fauna: 350 kronor/månad. Här ingår till exempel licenser till programvara, GPS, kikare mm. viss läromedel, resor inom länsgränsen. Resor utanför länsgränsen betalas vid tillfälle.
Lån av dator vid undervisning 20 kronor/ månad. Kostnader för valbara kurser finns på kurssidan.

Skoglig utbildning: 200 kronor/månad. Här ingår förbrukningsmaterial, sågar, resor med bussar inom länsgränsen.
Resor utanför länsgränsen betalas vid tillfälle. Lån av dator vid undervisning 20 kronor/ vecka. Priser på valbara kurser finns på kurssidan.

Självhushållningskurs:160 kronor/månad Det som ingår i avgiften är studiematerial till exmpel fröer mm, användning av skolans bussar inom länsgränsen. Priser för valbara kurser finns på kurssidan.

 Om man vill låna skolans buss på fritiden betalar man bränslekostnaden.

 

Väljer du att bo på internatet i Stöllet tillkommer kostnader för internatboende och mat. Läs mer om boendekostnader via sidan “Bo på internat.”

Studiemedel

Alla kurser som är minst tre veckor långa är studiemedelsberättigade. Hur många veckor du har rätt till studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du väljer att studera på.

Mer information finns på CSN:s webbplats

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på CSN:s webbplats. Efter antagningen till skolan sker löpande rapporteringar till CSN.