Betalningsansvar

En av de skyldigheter man har är att betala skolans fakturor i tid.

Fakturor skall betalas senast vid förfallodag och kan man inte betala senast på förfallodagen ska man kontakta skolans rektor för ett eventuellt nytt förlängt förfallodatum.

Betalas inte fakturan vid det senarelagda förfallodatumet kommer man att avskiljas från fortsatta studier på skolan. Dessutom hamnar då fakturan hos Kronofogden vilket i sin tur kan leda till betalningsanmärkningar.

För att få ut kursintyg, behörigheter och eventuella omdömen vid avslutad kurs måste alla förfallna skulder till skolan vara betalda. Är så inte fallet kommer intyg, omdömen, behörigheter att delas ut först när alla skulder till skolan är betalda.