Allmän kurs

Allmän kurs vänder sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. På Allmän kurs kan du läsa in behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola eller universitet. Du kan välja att studera i Stöllet, Sunne eller Hagfors.

Utbildningsort: Stöllet, Sunne och Hagfors
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Längd: 1 – 3 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti, januari
Sista ansökningsdag: (15 okt) Välkommen in med en sen ansökan! 
Internat: Ja i Stöllet
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.

Allmän kurs på gymnasienivå finns på alla folkhögskolor. En del folkhögskolor erbjuder även studier på grundskolenivå. Du startar antingen på grundskole- eller gymnasienivå. Om du har vissa förkunskaper kan du läsa ett eller två år. Om du behöver läsa in hela gymnasiet kan du gå Allmän kurs i tre år eller längre.

Flera universitetsutbildningar kräver även särskild behörighet i vissa ämnen, vilket du ofta också kan läsa på folkhögskola. Om du behöver, finns det möjlighet att få extra stöd i svenska.

Du studerar främst svenska, matematik och samhällskunskap som är så kallade gymnasiegemensamma ämnen. Du börjar på den nivå du befinner dig och har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt.

Du kan välja att läsa kursen i Stöllet, Sunne eller Hagfors. Studierna bedrivs på 100 procent, men i mån av plats finns även möjligheten att läsa på 50 procent.

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Ansökan och antagning

Antagningsprocessen

Skolans urval bygger på att skapa en väl fungerande grupp, där varje deltagare ska kunna utvecklas och nå sina mål.

Vid antagning prioriteras sökande som:

 • bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen
 • inte har fullföljt eller fullgjort tidigare studier
 • i första hand kan bedriva heltidsstudier

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig och för att du kunna bli kallad till antagningsintervju måste du uppfylla grundkraven:

 • skicka in ansökan i tid
 • skicka kopior av betyg från grundskola och gymnasium eller motsvarande
 • skicka in intyg och namn och telefonnummer till referenspersoner
 • skicka in eventuella arbetsgivarintyg
 • skicka personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)
 • skicka personligt brev eller personligt besök där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen
 • bifoga foto på dig själv (till elevregistret)

För nya svenskar gäller förkunskaper i svenska motsvarande lägst SFI på D- nivå.

När skolan fått in ansökan får du en bekräftelse via e-post eller telefon. Om det finns platser kvar behandlas ansökningarna som kommit in efter ansökningstidens slut.

Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen läser du följande ämnen:

 • Svenska, svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Religionskunskap

Vi jobbar med projekt, studiebesök, utomhuspedagogik som komplement till traditionell klassrumsundervisning.

Mål med utbildningen:

 • stärka din allmänbildning och självkännedom för att lättare hitta rätt i framtida yrkes- och studieval
 • komplettera din grundskole- eller gymnasiekunskaper och skaffa behörighet för högskole- och universitetsstudier
 • utveckla din språkförmåga, kreativitet och kritiskt tänkande
 • fördjupa dina kunskaper om världen i stort och öka din förståelse för olikheter mellan samhällen, kulturer och religioner

Litteraturlista och kostnader

Litteraturlistan beror på vilka ämnen du ska studera och sammanställs därför efter antagning.

Kontakt

Pär- Eric Thörnquist
Telefon: 0563-252 13

IngaLill Junedahl
Telefon: 0565-153 51
 

Liz Persson 
Telefon: 0563-252 11