Natur- och kulturturism

Är du intresserad av att lära dig hur du kan jobba med att förmedla kunskap till naturfokuserade och nyfikna upptäckare? Hos oss får du lära dig mer om naturen, kulturen och hur man gör en plats intressant. Här kan du hitta ditt entreprenörskap, hur du ska använda ditt intresse för natur och kultur och hur du kan inspirera andra.

Du kommer att få förutsättningen att bli säker och trygg i att leda och guida i olika aktiviteter, som att presentera landskapet och dess platser på ett fängslande sätt för en familj, grupp eller enskild oavsett ålder eller förkunskaper. Vi tar till vara på lugnet i skogen och spänningen i kulturen under hela utbildningen och har både teoretiska och praktiska moment ute i naturen. Vi har Värmland som område, med dess mångfald inom natur och kultur. Här finns Finnskogen med skrönor och gammal historia, här finns sjöar och älvar, en rik historia kring krigstider och här finns gammelskogen.

Vill du bli naturguide, jobba med turism och naturturism eller kultur? Efter avslutad kurs har du fått med dig flera verktyg att använda på egen hand eller tillsammans med någon för att skapa intressanta platser eller arbeta inom natur- kultur, och besöksnäringen. Utbildningen har ett branschråd med företagare i Värmland.

Kursplanen innehåller dessa huvudområden

 • Grunderna i ledarskap
 • Entreprenörskap och marknadsföring
 • Turkunskap och friluftssäkerhet
 • Grundläggande överlevnad och bushcraft
 • Grundläggande kunskap inom vatten och paddling
 • Värmland som natur och kulturområde, historiskt och idag
 • Naturguideutbildning enligt normen för naturguide
 • Guidning med fokus på berättande utifrån en plats förutsättningar
 • Fältbiologi
 • Vistelse i naturen för personlig utveckling
 • Praktik inom besöksnäringen
 • Vinterfriluftsliv

Vad krävs av dig som ska gå kursen

Egen friluftsutrustning, kursen kommer att i stor utsträckning bedrivas utomhus.

Ansök här via Schoolsoft