Natur och faunavård

Natur- och faunavård är en praktisk naturvårdsutbildning för dig som vill jobba med dina drömmar. Efter du läst Natur- och faunavårdslinjen kan du exempelvis arbeta med förvaltning och bevarande av djur och natur, inventeringar, praktisk naturvård, guidning och naturinformation.

Utbildningsort: Stöllet 
Kurstyp: Särskild kurs 
Längd: Två terminer
Studietakt: 100 % 
Start: Augusti 
Sista ansökningsdag: 15 april
Internat: Ja i Stöllet
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.

Utbildningen är förlagd till Stöllet i norra Värmland. Här bor du i en vild miljö, granne med våra stora rovdjur, den vidsträckta Tiomilaskogen och vackra Klarälven.

En stor del av utbildningen är förlagd utomhus, både under praktiska inventeringar, naturvårdsprojekt och guidningsövningar, men också under studiebesök, exkursioner och resor. De praktiska momenten varvas med lärorika teorimoment.

Natur- och faunavårdslinjen är en spännande utbildning som erbjuder både resor, upplevelser och personlig utveckling. Utbildningen erbjuder både en bred översikt samt detaljkunskap. Kursmomenten är utformade för att ge dig den bästa basen för att komma ut i arbete.

Följande huvudmoment ingår i utbildningen:

 • Art- och biotopkännedom
 • Inventeringsmetodik
 • Artbevarande och naturförvaltning
 • Praktisk naturvård
 • Dokumentation och databearbetning
 • Naturinformation och guidningsteknik
 • Studiebesök, projektarbete och praktik

Kursinnehåll

Art- och biotopkännedom

Art- och biotopkännedom är grunden för att kunna inventera och förstå samspelen i naturen. Du lär dig bland annat biologisk mångfald, ekosystem, artkunskap, populationsekologi, rovdjur, klövvilt, fåglar, sjöar, vattendrag, fiskar, indikatorarter, biotopskydd, botanik, trädarter, skog, skoglig historia, skogsbruk, kulturlämningar i skog, våtmarker, svampar, mossor, lavar, fjällmiljö och fjällekologi.

Inventeringsmetodik

Du får en översikt över de inventeringsmetoder som används för olika artgrupper och miljötyper samt utför specifika inventeringar, däribland varg, lodjur, utter, ugglor, flodpärlmussla, nätprovfiske, elfiske, skogsfågel, älg, smågnagare, signalarter och växter. Momenten blandar teori, planerande och utförande i fält och innefattar GPS, karta och kompass. Vissa inventeringar görs i samarbete med organisationer såsom Länsstyrelsen och Klarälvens vattenråd.

Artbevarande och naturförvaltning

Innefattar hot mot biodiversitet, bevarande av biologisk mångfald, kommunikation, konflikthantering, rovdjursbevarande, debatteknik, åtgärdsprogram för hotade arter, Miljöbalken, svenska miljömål, entreprenörskap, myndigheter, invasiva arter, jakt och viltförvaltning.

Praktisk naturvård

Praktisk naturvård och skötsel av naturresurser. Ute i fält lär du dig skogsvård, naturhänsyn, reservatsskötsel, vandringsleder, restaurering av vattendrag, slåtter, naturvård i kulturlandskapet, motorsåg, röjsåg, skötsel av utrustning samt skoter och fyrhjuling. Motorsåg, röjsåg samt skoter och fyrhjuling är valbara kurser som medför extra kostnader.

Dokumentation och databearbetning

Resultat från inventeringar och fältarbete matas in och bearbetas i databaser och GIS samt utvärderas och rapporteras. Inkluderar dataanalys, rapportskrivning, Microsoft Excel, ESRI ArcGIS, vetenskaplig metod samt fotodokumentation.

Naturinformation och guidningsteknik

Du lär dig planera och hålla en naturguidning samt informera om natur på olika sätt. Innefattar naturturism, rovdjursturism, föreläsningsteknik, retorik, ledarskap, fjällsäkerhet och första hjälpen. Även användande av drönare, naturfoto, naturfilm, film- och fotoredigering, populärvetenskapligt skrivande, blogg, broschyr, layout. Adobe Photoshop och Adobe InDesign är delar i detta moment.

Studiebesök, projektarbete och praktik

Under utbildningen besöker vi arbetsgivare, specialister, forskare, konsultföretag, myndigheter och organisationer. Du kommer att få en tydlig kontakt med arbetslivet och även ha möjlighet till praktik, vilket ger viktiga kontakter för framtida arbete. Utbildningen omfattar fältresor både i Mellansverige och Norge, bland annat i fjällmiljö. Du kommer att utföra egna projekt under utbildningen. Det kan vara en inventering, rapport eller artmonografi.

Fortsätt en tredje termin

Kursen kommer att ge dig en tydlig översikt och bred kompetens för att arbeta inom natur. Det finns sedan en möjlighet att läsa en extra termin där du fördjupar dina kunskaper enligt personlig studieplan. Här kommer du att lägga fokus på att ha praktik eller göra projekt du upptäckt ett intresse för under det första året.

Lång historia

Skolans naturvårdsutbildning grundades redan 1974 och idag jobbar tidigare kursdeltagare på olika platser runt om i landet bland annat på länsstyrelser, kommuner, ideella organisationer, konsultföretag och med naturturism, och också inom rovdjursforskning, på Naturvårdsverket och i egna företag. Utbildningen är ett vedertaget namn i branschen och våra lärare har bred utbildning och kompetens från olika branscher. På skolan finns möjligheter till jakt, friluftsliv och fiske. Har du hund är även den välkommen.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri men det tillkommer vissa kostnader för kurslitteratur och kopiering. Dessutom tillkommer kostnader i samband med studieresor och valbara kurser. Nödvändig fältutrustning under utbildningen är bland annat oömma kläder för alla väder, sovsäck, liggunderlag, ryggsäck mm. Närmare information om kostnader för boende på internat hittar du på: https://www.regionvarmland.se/folkhogskolor/klaralvdalens-folkhogskola/

Ansökan och antagning

Varje år antas 16 elever och vår ambition är att skapa en dynamisk och jämlik grupp. Du som söker bör ha ett genuint naturintresse.

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

 • Personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)
 • Personligt brev (beskriv dina intressen, mål med studierna, yrkesplaner etc.)
 • (Eventuella) intyg från olika relevanta uppdrag eller utbildningar
 • Foto på dig själv (till elevregistret)

Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post. 

Kontakt

Tony Sahlberg

070-294 38 06
tony.sahlberg@regionvarmland.se