Skogsguideutbildning

Gör en djupdykning i Finnskogens natur och kultur. Utbilda dig till skogsguide.

Två personer som vandrar i skogen

Ny skogsguideutbildning

Kursen är en del i det pågående projektet Skogsliv som ska lyfta, samla in, bevara och förmedla nya berättelser om Finnskogens natur och kulturhistoria. Genom samlande erfarenheter i projektets gång så startar vi i mars 2021 upp den här skogsguideutbildningen med kulturhistorisk inriktning där du som kursdeltagare under din studietid lär om Finnskogens historia. Tanken är att du som skogsguide senare ska kunna verka som en tillgång till Finngårdarna med omnejd. 

Kursinnehåll

Praktik på finngårdar är en viktig del av kursen. Där får du som kursdeltagare bidra med underhåll, publik verksamhet och annat utifrån finngårdsägarnas önskemål. Självklart ingår även besök och andra olika projekt på och kring finngårdarna som en naturlig del i utbildningen.

 

Projektet Skogsliv arrangeras av Klarälvdalens folkhögskola i samverkan med Värmlands museum, Finnskogscentrum, Studiefrämjandet, Karlstads Universitet, Torsby och Sunne kommun. Involverade i projektet är även Finngårdar, andra offentliga resurser, konstnärer, hantverkare, berättare och ideell sektor.

 

Projektet är en del i arbetet med att göra Finnskogen till ett världsarv