Kostnader och CSN

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Varje folkhögskola kan däremot ta ut en kostnad av kursdeltagarna för kost och logi, studieresor, olycksfallsförsäkring och studiematerial som tillhandahålls av skolan.

Undervisningen på Kristinehamns folkhögskola är kostnadsfri men varje läsår betalar du en serviceavgift på 2000 kronor för kopiering, utskrifter och förtäring vid gemensamma samlingar.

Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial.

Studiematerial, studiebesök och gemensamma aktiviteter är kostnader som tillkommer:

  • För Allmän kurs – Indienprofilen tillkommer kostnader för studieresan till Indien.
  • För Allmän kurs – Spel och lärande tillkommer kostnader för bland annat studieresan till DreamHack i Jönköping.
  • För Fritidsledarutbildningen tillkommer kostnader på cirka 6 000 kronor per läsår för litteratur och specialveckor.
  • För Skapa Världar tas en avgift på 1500 kr per termin för grundmaterial.

Väljer du att bo på internatet tillkommer kostnader för internatboende och mat. Läs mer om boendekostnader via länken “Bo på internat.”

Studiemedel

Alla kurser som är minst tre veckor långa är studiemedelsberättigade. Hur många veckor du har rätt till studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du väljer att studera på.

Mer information finns på CSN:s webbplats

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på CSN:s webbplats. Efter antagningen till skolan sker löpande rapporteringar till CSN.