Antagningsprocess till skolans kurser

Antagningsprocess

 1. Ansökan via skolans hemsida eller utskriven blankett från skolans hemsida.
 2. Bekräftelse på att ansökan mottagits skickas till den sökande.
 3. Först efter att ansökningstiden har gått ut börjar arbetet med att anta kursdeltagare.
 4. Vi kontaktar samtliga sökande lämnat en komplett ansökan och uppfyller ansökningskraven till sökt kurs. Kontakten kan tas via telefon, personligt möte eller mejl.
 5. Den sökande får besked med erbjudande om plats/reservplats eller avslag på ansökan.
 6. Den sökande som erbjuds plats tackar skriftligen ja eller nej till platsen på medföljande svarsblankett.
 7. Om den sökande inte svarat inom utsatt tid erbjuds platsen till annan sökande.
 8. Personalen på skolan samråder med varandra, i denna process

Antagningsprinciper

 1. De ansökningar som inkommit i tid behandlas först.
 2. I mån av plats kan man antas även om ansökan är sen.
 3. En förutsättning för att erbjudas plats är att man uppfyller kraven på förkunskaper.
 4. Om antalet sökande är större än antalet platser som kan erbjudas antas kursdeltagare enligt följande ordning.
  a. De som sökt heltidsstudier.
  b. De som bedöms ha en rimlig chans att klara av kursen på utsatt tid.
  c. Kursdeltagare som läst föregående läsår med god närvaro.