Betalningsansvar

En av de skyldigheter man har är att betala skolans fakturor i tid.

Fakturor skall betalas senast vid förfallodag och kan man inte betala senast på förfallodagen ska man kontakta skolans ekonom för ett eventuellt nytt förlängt förfallodatum. Detta måste göras innan fakturan passerat sista betalningsdag.

Betalas inte fakturan vid det senarelagda förfallodatumet kommer man att avskiljas från fortsatta studier på skolan.

Betalas inte fakturan går den vidare till Inkasso först (vilket innebär extra avgifter och räntekostnader) och sedan till Kronofogden (ytterligare extra avgifter och räntekostnader) vilket kan leda till betalningsanmärkningar.