Försäkringar

Alla kursdeltagare på Kristinehamns folkhögskola har en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller hela läsåret.

För dig som är inackorderad gäller försäkringen heltid, dygnet runt.

För övriga kursdeltagare gäller försäkringen under ordinarie skolverksamhet samt resa till och från skolan. Försäkringen gäller även vid annan aktivitet som ingår i kursplanen, såsom exempelvis praktik, friluftsverksamhet, idrottsutövning, studiebesök, utflykter, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Vid anmälan om skada eller övriga frågor kring olycksfallsförsäkringen, kontakta skolans kurator.

Kurator informerar om försäkringen i samband med kursstart samt när kontrakt skrivs för boende på elevhemmet.