Skyddsombud

Studerandeskyddsombud finns på skolan som du kan vända dig till när du har klagomål och inte är nöjd.

Studerandeskyddsombud väljs för varje påbörjat läsår och aktuell information om vem/vilka de är och hur du kommer i kontakt med dem kan du få via skolans expedition via telefon: 010-8331250 eller e-post: kristinehamn@regionvarmland.se