Fritidsledarutbildning med specialpedagogisk profil

Det här är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen har en specialpedagogisk inriktning och leder direkt till arbete. I stort sett alla är i arbete ett halvår efter slutförd utbildning.

Elever som paddlar i fors

Utbildningsort: Kristinehamn
Kurstyp: Särskild kurs, yrkesutbildning 
Längd: 2 år
Praktik: 12 veckor 
Studietakt: 100 %
Start: 10 augusti 2020 
Sista ansökningsdag: 15 april 2020
Studiestödsnivå, CSN: Eftergymnasial nivå (A2)
Internat: Ja

 

 

Att arbeta som fritidsledare är ett kreativt och omväxlande yrke med stort eget ansvar. Du fungerar både som pedagog och vägledare. Som fritidsledare jobbar du ofta fritt och självständigt. Grupper och grupprocesser står i fokus i fritidsledarens arbete och därför är ledarskap, kreativitet och samarbetsförmåga tre viktiga egenskaper. Detta betonar vi på utbildningen och använder därför ett arbetssätt som utvecklar din förmåga till att ta egna initiativ. 

Utbildningen bedrivs endast på folkhögskola och är jämställd med högskoleutbildning. Att gå på folkhögskola är att vara tillsammans med människor, ta del av varandras erfarenheter, arbeta självständigt eller i grupp och därigenom växa tillsammans. Folkhögskolans unika miljö är en bra grund för både fritidsledaryrket och för det livslånga lärandet. 

Specialpedagogisk profil

Utbildningen ger en unik spetskompetens för arbete med människor som har någon form av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk, kognitiv, eller social. Du får kunskaper, erfarenheter och färdigheter som gör dig väl rustad för kommande yrkesverksamhet inom området. Den specialpedagogiska undervisningen omfattar 20 veckor och innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Kristinehamns folkhögskolas fritidsledarutbildning är en del av organisationen Fritidsledarskolorna.

Mer information hittar du på Fritidsledarskolornas webbplats

Kostnader

Kostnader för litteratur, utrustning och resor tillkommer.

Ansökan och antagningskrav

Du bör ha grundläggande behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2. Relevant erfarenhet från tidigare yrkesliv eller föreningsliv är meriterande.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen läser du följande ämnen:

  • Samhälle, fritidsarbete och kultur – med fokus på ungdomars fritid
  • Ledarskap och organisationsutveckling – teori och praktik för ett främjande ledarskap
  • Psykologi, sociologi och socialpedagogik – kunskap om människan som individ och i grupp
  • Utomhuspedagogik – med fem veckors friluftsaktiviteter
  • Projekt- och forskningsmetodik inklusive examensarbete
  • Specialpedagogisk profilkurs – teori och praktik för ett inkluderande fritidsledarskap
  • Idrottsmetodik, estetiska orienteringskurser och yrkesmetodik

Utbildningsplan 2019

Här kan du ladda ner utbildningsplanen för Fritidsledarutbildningen som pdf:

Lokal utbildningsplan 2019 (pdf)