Fritidsledarutbildning med specialpedagogisk inriktning

Det här är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor och göra skillnad. Utbildningen har en specialpedagogisk inriktning som ger dig spetskompetens och verktyg för att vara ett stöd för de som behöver det extra mycket. Nästan alla som avslutar kursen går direkt vidare till jobb. Du behövs!

Utbildningsort: Kristinehamn
Kurstyp: Särskild kurs, yrkesutbildning 
Längd: 2 år
Praktik: 12 veckor 
Studietakt: 100 %
Sista ansökningsdag15 maj
Start: 11 augusti 2021
Studiestödsnivå, CSN: Eftergymnasial nivå 
Internat: Ja

Avgift:Undervisningen på Kristinehamns folkhögskola är kostnadsfri men varje termin betalar du en serviceavgift på  500 kronor för studiematerial, resor och förtäring vid gemensamma samlinga . Under utbildningen tillkommer kostnader på cirka 6 000 kronor per läsår för litteratur och specialveckor.

Att arbeta som fritidsledare är ett kreativt och omväxlande yrke med stort eget ansvar

Som fritidsledare jobbar du ofta fritt och självständigt. Du fungerar både som pedagog och vägledare. Grupper och grupprocesser står i fokus i fritidsledarens arbete och därför är ledarskap, kreativitet och samarbetsförmåga tre viktiga egenskaper. Detta betonar vi på utbildningen och använder därför ett arbetssätt som utvecklar din förmåga till att ta egna initiativ. 

Specialpedagogisk inriktning

Utbildningen ger en unik spetskompetens för arbete med människor som har någon form av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk, kognitiv, eller social. Du får kunskaper, erfarenheter och färdigheter som gör dig väl rustad för kommande yrkesverksamhet inom området. Den specialpedagogiska undervisningen omfattar 20 veckor och innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Kristinehamns folkhögskolas fritidsledarutbildning är en del av organisationen Fritidsledarskolorna.

Mer information hittar du på Fritidsledarskolornas webbplats

Att studera på folkhögskola

Fritidsledarutbildningen bedrivs endast på folkhögskola och är jämställd med högskoleutbildning. Att gå på folkhögskola är att vara tillsammans med människor, ta del av varandras erfarenheter, arbeta självständigt eller i grupp och därigenom växa tillsammans. Folkhögskolans unika miljö är en bra grund för både fritidsledaryrket och för det livslånga lärandet. Många av de som studerar på skolan bor på skolans internat, umgås på fritiden och knyter vänskapsband för livet.  

Aktuella anpassningar pga covid-19

Skolans utbildning sker för närvarande på distans och alternativa lösningar tas fram. En digital fritidsgård har skapats. Här kan du lyssna på en intervju med lärare och kursdeltagare.

 

Utbildningens innehåll

Under utbildningen läser du följande ämnen:

  • Samhälle, fritidsarbete och kultur – med fokus på ungdomars fritid
  • Ledarskap och organisationsutveckling – teori och praktik för ett främjande ledarskap
  • Psykologi, sociologi och socialpedagogik – kunskap om människan som individ och i grupp
  • Utomhuspedagogik – med fem veckors friluftsaktiviteter
  • Projekt- och forskningsmetodik inklusive examensarbete
  • Specialpedagogisk profilkurs – teori och praktik för ett inkluderande fritidsledarskap
  • Idrottsmetodik, estetiska orienteringskurser och yrkesmetodik

Här kan du ladda ner utbildningsplanen för Fritidsledarutbildningen som pdf:

Lokal utbildningsplan 2019 (pdf)

 

Studerande och lärare vid lägereld

 

Ansök här

Välkommen med din ansökan

Ansökan och antagningskrav

Du bör ha grundläggande behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2. Relevant erfarenhet från tidigare yrkesliv eller föreningsliv är meriterande.

Kostnader

Kostnader för litteratur, utrustning och resor tillkommer.