Alkohol- och drogregler

När du har accepterat din studieplats på Kyrkeruds folkhögskola förbinder du dig också att följa skolans alkohol- och drogregler. Om du bryter mot skolans regler kan det leda till att du måste sluta på skolan och/eller flytta från internatet.

Reglerna utgår från följande förutsättningar:

  • Innehav och bruk av narkotiska preparat är enligt lag förbjudet i Sverige.
  • Bruk av alkohol på arbetsplatser styrs av Arbetsmiljölagen.

Skolans regler:

Det är förbjudet att bruka alkohol och droger eller uppträda påverkad på arbetsplatsen. Med arbetsplatsen avses skolans alla lokaler inklusive internaten under arbetsveckorna och alla lokaler utom internaten under helger. Alla kursdeltagare och anställda ansvarar för att drog- och alkoholreglerna följs.