Betalningsansvar

En av de skyldigheter man har är att betala skolans fakturor i tid.

Fakturor skall betalas senast vid förfallodag, betalas inte fakturan i tid kan man komma att avskiljas från fortsatta studier på skolan. Betalas inte faktura eller fakturapåminnelse går ärendet vidare till inkasso (vilket innebär extra avgifter och räntekostnader). Sker inte betalning vid påminnelse från inkasso skickas ärendet sedan till Kronofogden (ytterligare extra avgifter och räntekostnader) vilket kan leda till betalningsanmärkningar.

För att få ut kursintyg, behörigheter och eventuella omdömen vid avslutad kurs måste alla förfallna skulder till skolan vara betalda. Är så inte fallet kommer intyg, omdömen, behörigheter att delas ut först när alla skulder till skolan är betalda.