Försäkringar

Olycksfallsförsäkring är tecknad för alla skolans kursdeltagare.

Olycksfallsförsäkringen gäller heltid för boende på internatet och under verksamhetstid för övriga. OBS! Eget lösöre på internaten täcks inte av skolans försäkring. Du bör därför komplettera med en egen hemförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.