IT-/datoranvändning

Du som använder skolans datorer ska inte förorsaka skolan eller utomstående skada, kostnader eller dåligt rykte.

  • Distribution eller lagring av pornografiskt material är ej tillåtet.
  • Användning av internet får inte kränka andras integritet.
  • Åverkan på eller förändring av innehåll i skolans datorresurser får ej ske utan tillstånd.

Om du bryter mot dessa regler kan du utan förvarning avstängas från samtliga datorresurser.