Lokaler och arbetsmiljö

Folkhögskolestudier jämställs med arbete i arbetsmiljölagen. Som studerande på folkhögskola ska du ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet på skolan.

Du som studerande företräds av ett studerandeskyddsombud som ska informeras om aktuella arbetsmiljöfrågor.

Skolans lokaler och fysiska arbetsmiljö

Arbetslokalerna skall vara lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt och luft-, ljud- och ljusförhållanden ska vara tillfredsställande. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter anges att det ska finnas tvätt- och duschutrymmen i tillräcklig omfattning. Toalettrum ska vara avskilt och ha låsbar dörr, handikapptoalett ska vara tillräckligt rymlig.