Konstskolan i Värmland

Kyrkeruds folkhögskola har en konstnärlig profil som genomsyrar skolans utbildningar. Här kan du utveckla ditt konstintresse, förbereda dig för högre konststudier eller läsa klart grundskolan eller gymnasiet.

Studier i målarateljén

Våra konstnärliga profilkurser

Om du vill utveckla ditt konstintresse kan du välja på många olika kurser och kurser med olika fördjupningsnivåer. Det finns även ett stort antal populära distans- och sommarkurser. Vi vill utbilda, bilda och utveckla dig som student genom att förena känsla och tanke, teori och praktik. Som en naturlig del i alla konstinriktade utbildningar ingår olika former av utställningsarbete.

På våra konstnärliga kurser är alla lärare aktiva konstnärer eller konsthantverkare. 

Konstnärligt basår

Måleri och grafik fördjupningsår

Skulptur och keramik – fördjupningsår

Konstnärlig terminskurs

Konstnärligt projektår

Allmän kurs

Att studera på Allmän kurs, innebär att du läser klart gymnasiet genom att skaffa de behörigheter du saknar.  Allmän kurs finns både med eller utan estetisk inriktning, och finns på två platser; Årjäng och Säffle. Till skillnad från andra skolformer, till exempel Komvux, studerar du i din egen takt.

Mer information om våra allmänna kurser 

Att studera på folkhögskola

Folkhögskolornas skolform skiljer sig lite från andra vuxenutbildningar. Det är en fri skolform där du som studerande själv är delaktig i din utbildning. Vi utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. 

Läs mer om vad en folkhögskola är. 

Skolan erbjuder även ett internat i en härlig atmosfär med ett aktivt miljötänk.