Våra utbildningar

Kyrkeruds folkhögskola har en konstnärlig profil som genomsyrar skolans utbildningar. Även på vår Allmän kurs med estetisk inriktning får du prova på olika uttrycksformer inom ämnena måleri, textil, keramik, grafik, foto och skulptur.

Om du vill utveckla ditt konstintresse kan du välja på många olika kurser och kurser med olika fördjupningsnivåer. Det finns även ett stort antal populära distans- och sommarkurser. Vi vill utbilda, bilda och utveckla dig som student genom att förena känsla och tanke, teori och praktik. Som en naturlig del i alla konstinriktade utbildningar ingår olika former av utställningsarbete.

På allmän kurs kan du studera för att få behörighet till fortsatta studier. Allmän kurs finns både med eller utan estetisk inriktning, och finns på två platser; Årjäng och Säffle. 

Skolans lärare på våra konstnärliga kurser är aktiva konstnärer eller konsthantverkare. Skolan erbjuder även ett internat i en härlig atmosfär med ett aktivt miljötänk.