Praktisk information och kurskostnader

Alla inriktningar har helgträffar på Kyrkeruds folkhögskola då du får 14 timmars lärarledd undervisning per helg. Helgträffen inleds på fredag eftermiddag och avslutas på söndag eftermiddag.

Språk

Svenska

Antagning och urval

För att din ansökan ska behandlas krävs att den:

  • är inskickad i tid.
  • innehåller personligt brev (där du skriver lite om dig själv och varför du vill gå kursen)

I det fall vi har fler sökanden än platser på kursen gör vi ett urval baserat på den sökandes motivation utifrån det personliga brevet. När kurserna är fyllda finns det möjlighet att stå på reservväntelista.

För att söka följer du länk vid respektive akademi.

Antagningskriterier

Förkunskap

För att kunna vara delaktig i kursen behöver du grundläggande kunskaper i digital kommunikation, exempelvis att skicka mejl, samt ha tillgång till en dator.

Kostnader för helgkurser, akademier

  • Bekräftelseavgift är 360 kronor som du betalar in efter ditt antagningsbesked.
  • Boende på skolan kostar 600 kronor per helg.

Skolan kan inte erbjuda mat under helgerna men du har tillgång till kök.