Lär dig arbeta som vårdbiträde

Det här är kurs för dig som inte har svenska som modersmål och vill förbereda dig för arbetslivet genom att lära dig att arbeta inom vård och omsorg på äldreboende, i hemtjänsten eller som personlig assistent.

Du lär dig grunderna för att kunna hjälpa och vårda

Kursen är på grundläggande nivå och du får träna på att hjälpa personer i deras egna hem så att de ska kunna klara av att bo kvar hemma.

Det här lär du dig:

  • Svenska som andraspråk: Du tränar på att skriva och tala svenska, lär dig ord som används i arbetet som vårdbiträde.
  • Hur kroppen fungerar.
  • Hur du bemöter äldre personer.
  • Om vanliga sjukdomar som kan drabba äldre personer och hur du kan vårda dem.
  • Hur du ska lyfta och utföra tyngre arbetsmoment utan att få yrkesskador.

  • Samhällsorientering - sociala frågor om vård och omsorg.
  • Kulturen i det svenska samhället.
  • Hur du kan bemöta andra för att skapa trygghet och lugn.
  • Du lär dig att rädda liv genom en hjärt-och lungräddningskurs (HLR) och första hjälpen.

 

Praktik

30% av tiden du studerar på kursen är praktik inom äldreboenden och/eller hemtjänsten.

Antagningsvillkor

Kursen riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål. För att gå kursen måste du ha studerat och vara klar med SFI B. Ansökan görs via vår hemsida, bifoga personbevis och SFI betyg

Kostnader

Undervisningen av avgiftsfri men du ska själv köpa eventuella böcker och annat undervisningsmaterial. Skolan tar ut en serviceavgift på 850 kronor. Avgiften avser kostnader för kopiering, studiebesök, visst studiematerial, försäkring och annat liknande.