Bild och Form – terminskurs våren

Bild och form – terminskurs våren vänder sig till dig som vill utvecklas konstnärligt. På Kyrkeruds folkhögskola, konstskolan i Värmland, kan du träffa människor med samma intresse för konst och skapande.

Utbildningsort: Kyrkerud, Årjäng
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: En termin 
Studietakt: 100 %
Start: Januari 2020
Sista ansökningsdag: 15 November 2019 
Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)
Internat: Ja
Sena ansökningar behandlas i mån av plats

Undervisningen ger dig verktyg för att utvecklas vidare på egen hand, söka vidare till konstskolans övriga kurser eller för fortsatt konstnärlig utbildning.

För dig som vill ta en paus från arbetslivet eller precis har avslutat din gymnasieutbildning kan detta vara ett första steg för att upptäcka och utveckla ditt eget formspråk. Kursen kan ge dig en ny start, oavsett ålder eller var du befinner dig i livet.

Skolans lärare och gästlärare är alla yrkesverksamma inom konst och konsthantverk. Undervisningen är indelad i block om 1–2 veckor där du tar del av följande ämnen: teckning, måleri, grafik, keramik, glas, skulptur, foto, kroki, textil och konstorientering. Intressanta föreläsningar, resor och studiebesök ingår också i kursplanen.

Antagningskriterier
Antagningen bygger på ditt personliga brev och eftersom vi utgår från ditt intresse och din motivation kräver vi inga arbetsprover. Till ansökan ska bifogas:

 • personbevis
 • personligt brev
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • referenser

Efter mottagen ansökan kontaktas du av skolan för ett kortare samtal där även du kan ställa frågor. Om skolan inte erhåller de dokument som efterfrågas är din ansökan inte komplett och antagningsförfarandet kan försenas.

Innehåll

Innehållet i Bild & Form – terminskurs påminner om det Konstnärliga basåret men med kortare kursblock och av mer översiktlig karaktär. Du får prova olika material och tekniker inom ämnen som till exempel keramik, måleri, teckning, grafik, foto, skulptur och textil. Ibland utgår vi ifrån tydliga teman och ibland från rena studier. Innehållet kan delvis förändras enligt gruppens önskemål och behov och skolan erbjuder även ett antal så kallade valbara veckor inom olika konstnärliga områden där man som kursdeltagare väljer fritt mellan dessa.

Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning. Under 2 veckor färdigställer vi verk, diskuterar hängning och samarbete.

Återkommande på skolans gemensamma schema finns kroki och föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra samhällsaktuella ämnen. 

Gruppvis gör vi olika studiebesök till olika konstutställare och verksamma konstnärer. En gånger per termin gör hela skolan uppskattade studieresor där vi bland annat besöker konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer.

Kursmål

Bild & Form – terminskurs på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har:

 • fått ökad visuell medvetenhet samt utvecklat sina färdigheter inom de olika ämnena för att kunna uttrycka sig med ett personligt bild- och formspråk.
 • stärkt sin självkänsla för att våga prova och lära sig nya material och tekniker.
 • fördjupat sina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.
 • utforskat sin kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdigt verk i olika material.
 • fått kunskap om presentation- och utställningsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • fått en god förberedelse för ansökningar till vidare konstnärliga studier.

På ett övergripande plan är kursmålen en del av de huvudsyften som utbildningsdepartementet formulerat som krav för folkbildningens verksamheter.

Undervisningsformer

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även kvällar och helger. Alla skolans lärare och gästlärare är verksamma konstnärer och konsthantverkare.

Studierna är indelade i kortare ämnesblock, cirka 1 vecka i varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande, och du får prova både klassiskt/traditionellt och konceptuellt/idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter eller med utgångspunkt i egna idéer.

Vi ser konstnärliga uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla skall hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök hos verksamma konstnärer. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i kulturråd, internatråd samt skolrådet, där deltagarna har ett viktigt inflytande, som hanterar skolgemensamma frågor.

Krav för fullständigt intyg

Genomförande och redovisning av obligatoriska kursmoment på lektionstid. 

Kursutvärdering

Kursutvärdering sker fortlöpande på olika sätt under kursens gång, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Sammanställning av utvärderingar och eventuella förändringar delges kursdeltagarna av kursansvarig.

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Resor, kompendier och vissa basmaterial ingår i terminsavgiften. Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat.

Kontaktinformation

Henric Westlund
Konstlärare
0573-133 55
076-119 59 59
henric.westlund@regionvarmland.se