Kyrkeruds akademier - våra distanskurser

Här hittar du Kyrkeruds folkhögskolas distanskurser inom måleri, ull, linne, spinna garn och keramik. Kurserna är på kvartsfart, 25 procents studietakt. Alla distanskurser startar upp på nytt varje höst förutom Keramikakademin som är en två-årig kurs.

Kurtyp: Distans 
Studietakt: 25 procent
Längd
Start: augusti  
Studieort: Årjäng
A
nsökan: Senast 15 april

Alla inriktningarna har tre obligatoriska närträffar på Kyrkeruds folkhögskola per termin då du får 14 timmars lärarledd undervisning per närträff. Närträffarna är förlagda till helger, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. 

På grund av det rådande läget med Corona-pandemin så har Kyrkeruds folkhögskola beslutat att inte ha förläggning eller kosthållning för akademierna på skolan tills vidare. Vi kan därför inte erbjuda er boende på skolan under hösten, men har fått rabatterade priser på två andra bra boendealternativ i Årjäng. Kontakta skolan för mer information.

Kostnader för distanskurser

Kyrkeruds folkhögskola tar inte ut någon kursavgift men du betalar en obligatorisk serviceavgift som är 360 kronor per termin för distanskurserna. I avgiften ingår förmiddagskaffe, vissa gemensamma aktiviteter samt olycksfalls- och reseförsäkring under verksamhetstid. Inför hösten betalas summan som en bekräftelseavgift när du antar din plats på kursen.

Du betalar för det kursmaterial du använder dig av.

Undervisningen är gratis. 

Omfattning

Distanskurs 25 %, 1 eller 2 år (2 eller 4 terminer) tre närträffar per termin. Tiden för närträffarna är fredag eftermiddag till söndag eftermiddag.

Studiemedelsberättigad

Nej. Läser man enbart 25% så kan man inte söka studiemedel. Men i kombination med andra studier minst ytterligare 25%,(totalt 50%) så har man rätt till studiemedel.

Språk

Svenska

Antagningskriterier

Förkunskap

För att kunna vara delaktig i kursen behöver du grundläggande kunskaper i digital kommunikation, exempelvis att skicka mejl, samt ha tillgång till en dator.

Det går att ansöka som reserv till vårens kursstart, förutsatt att man har de förkunskaper som krävs.

Antagning och urval

För att din ansökan ska behandlas krävs att den:

  • är inskickad i tid.
  •  innehåller personbevis och personligt brev. (Personbevis beställs via skatteverket)

I de fall då vi har fler sökande än antal platser på kursen gör vi ett urval baserat på de sökandes behov, motivation att gå kursen samt förmåga att arbeta i grupp. Denna bedömning görs med utgångspunkt i det personliga brevet.

Innehåll

Målarakademin

Målarakademin ger dig grundkunskaper i den tvådimensionella bildens berättande. Du får prova på olika material och tekniker, bland annat olika sorters kol, blyerts och tusch. Vi går igenom grunderna i akryl och olja samt ett flertal tillhörande medium och underlag. I undervisningen ingår även modellstudier, bildanalys, färglära och komposition.

Under kursens gång kommer andra konstnärers verk och sammanhang belysas samtidigt som du får möjlighet och stöd i att hitta ditt eget bildspråk och att utveckla din personliga färg- och formkänsla.

Ullakademin

Den första terminen arbetar vi med grundläggande tekniker, tredimensionell form, bildskapande och ytdesign; färg och textur. Den andra terminen övar deltagarna sig att anpassa och tillämpa grundteknikerna i nya projekt enligt varierande teman.

Linneakademin

Den första terminen arbetar vi med grundläggande tekniker i sömnad, mönsterkonstruktion och mönsteranpassning.

Den andra terminen övar deltagarna sig att anpassa och tillämpa grundteknikerna i projekt som blir en fördjupning i grundläggande tekniker.

Keramikakademin (2 år)

Keramikakademin ger dig grundkunskaper i tredimensionellt gestaltande i lera. Du får undersöka olika typer av lera, prova byggtekniker som ringling, kavling och drejning. Vi går även igenom grunderna i engob- och glasyrlära samt brännings- och ugnsteknik. Med hjälp av form- och dekorövningar får träna upp din materialkänsla. I undervisningen ingår även formanalys och komposition.

Under kursens gång kommer andra konstnärers verk och sammanhang belysas samtidigt som du får möjlighet och stöd i att hitta ditt eget formspråk och att utveckla din personliga färg-och formkänsla.

Spinnakademin

Spinnakademin är en grundläggande kurs för dig som vill göra eget garn. Syftet är att öka dina hantverksmässiga kunskaper och färdigheter i processen från fiber till färdigt garn. Du kommer främst att arbeta med ull och du får lära dig om hur den bereds, tvättas och kardas eller kammas. Du får spinna både på slända och spinnrock – du får också prova olika typer av spinnrockar och lära dig hur de fungerar. De färdiga trådarna tvinnas till garn genom olika tekniker, för att sedan färgas.

Kursmål

Målarakademin

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande erfarenheter om konstnärliga processer, teknik, materialkännedom och konstorientering, samt att bidra till goda förutsättningar till fortsatt utveckling i konstnärligt skapande.

Ullakademin

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter kopplade till den moderna tovningens redskap, tekniker och material, processer och uttrycksmöjligheter.

Övergripande ämnesområden är: Färg, form, ytor, gestaltning och kvalitet.

Linneakademin

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i sömnad, mönsterkonstruktion, mönsteranpassning, färg, form, materialkunskap och kännedom i linets möjligheter.

Keramikakademin

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande erfarenheter om konstnärliga processer, teknik, materialkännedom och konstorientering, samt att bidra till goda förutsättningar till fortsatt utveckling i konstnärligt skapande.

Spinnakademin

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter kopplade till den moderna och historiska handspinningens redskap, tekniker och material, processer och uttrycksmöjligheter.

På ett övergripande plan är kursmålen en del av de huvudsyften som utbildningsdepartementet formulerat som krav för folkbildningens verksamheter.

Undervisningsformer

Gemensamma tekniska genomgångar och diskussioner av material och tekniker. Avslutande muntliga reflexioner av den egna processen som avslutning på varje närträff. Eget arbete under handledning. Distansarbete med uppgifter på ett gemensamt tema eller område Distanshandledning via Itslearning och möjlighet till diskussion och feedback från lärare och kurskamrater.

Krav för fullständigt intyg

Genomförande och redovisning av obligatoriska kursmoment på lektionstid.

Kursutvärdering

Kursutvärdering sker fortlöpande på olika sätt under kursens gång, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Sammanställning av utvärderingar och eventuella förändringar delges kursdeltagarna av kursansvarig.

Kursavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Det utgår en serviceavgift som täcker vissa grundläggande material- och ateljékostnader. I övrigt betalar deltagarna själva för det material som används i undervisningen. Basmaterial finns att köpa på skolan.