Konstnärligt basår

Konstnärligt basår är en grundläggande konstnärlig utbildning för dig som vill pröva på att studera konst under ett år på folkhögskola. Utveckla ditt konstnärliga uttryck i ämnen som bild och form, teckning, måleri, skulptur, keramik, textil, grafik och foto.

Omfattning: 1 år, heltid (100 procent)
Studiemedelsberättigad: Ja
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Kursstart: augusti 2020

Sista ansökningsdag: 15 april 

Några platser kvar! Välkommen in med en sen ansökan.

Konstskolan i Värmland

I ljusa välutrustade ateljéer tillsammans med lärare som alla är verksamma konstnärer/konsthantverkare, får du under detta år mycket bra förutsättningar för att du ska utveckla ditt konstnärliga uttryck. Inga förkunskaper krävs, du är på plats för att lära dig och vi utgår från dina behov och tankar. 

Ämnen som ingår är till exempel keramik, måleri, teckning, grafik, foto, skulptur och textil. Inom dessa ämnen går vi även igenom moment som färg, form- och materiallära samt bildanalys och komposition. Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning. Då färdigställer vi verk, diskuterar hängning och samarbetar.

Kursmål

Kursen Konstnärligt basår på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

 • ökat sin visuella medvetenhet.
 • ökat sina tekniska färdigheter inom de olika ämnena.
 • stärkt sin självkänsla för att våga prova och lära sig nya material och tekniker.
 • fördjupat sina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.
 • utforskat sin kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdiga verk i olika material.
 • fått kunskap om presentation- och utställningsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • fått en god förberedelse inför ansökningar till högre konstnärliga studier, eller en start för egen konstnärlig verksamhet.

 

Undervisningsformer

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även kvällar och helger. Alla skolans lärare och gästlärare är verksamma konstnärer och konsthantverkare.

Studierna är indelade i ämnesblock om 1-2 veckor i varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande, och du får prova både klassiskt/traditionellt och konceptuellt/idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter, varvat med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärliga uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla skall hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i kulturråd, internatråd samt skolrådet, där deltagarna har ett viktigt inflytande, som hanterar skolgemensamma frågor.

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Resor, kompendier och vissa basmaterial ingår i terminsavgiften. Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat.

Antagningskriterier

Antagningen bygger på din ansökan samt den telefonintervju som görs. Vi utgår från ditt intresse och din motivation. Till ansökan ska bifogas:

 • personbevis (som du kan beställa via skatteverket)
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • referenser

Efter mottagen ansökan kontaktas du av skolan för ett kortare samtal där även du kan ställa frågor. Om skolan inte erhåller de dokument som efterfrågas är din ansökan inte komplett och antagningsförfarandet kan försenas.