Konstnärligt påbyggnadsår med 3D inriktning

Denna kurs lägger tonvikt på dina tredimensionella uttrycksformer som skulptur och keramik genom bland annat gjutning, formtagning och drejning.

Omfattning: 1 eller 2 terminer, heltid (100 procent)
Studiemedelsberättigad: Ja
Förkunskaper: Konstnärligt basår eller motsvarande kunskaper
Kursstart: augusti 2020

Sista ansökningsdag: 15 april (Vi tar emot en sen ansökan i mån av plats)

Innehållet i Påbyggnadsår/termin 3D bygger på att du har gått vårt basår eller har liknande kunskaper. I utbildningen ingår arbete med klassiska material smogips, lera, glas, textil och betong men även nyare material som silikon kan komma ifråga. 

För detta konstnärliga påbyggnadsår  i 3D så br du ha förkunskaper som motsvarar minst en termins heltidsstudier i konst. Det här är en utbildning för både den som som senare vill söka sig vidare till estetiska högskolor och den som helt enkelt tycker att konst är underbart roligt och vill ge sig själv ett koncentrerat konstår. 

Kursmål

Påbyggnadsår/termin 3D s på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

  • ått ökad visuell medvetenhet samt utvecklat sina färdigheter inom de olika ämnena.
  • getts möjligheten att utveckla sitt eget konstnärliga språk.
  • stärkt sin självkänsla för att våga prova och lära sig nya material och tekniker.
  • fördjupat sina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.
  • utforskat sin kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdigt verk i olika material.
  • fått kunskap om presentation- och utställningsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
  • fått en god förberedelse för ansökningar till vidare konstnärliga studier.

 

Undervisningsformer

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även kvällar och helger. Alla skolans lärare och gästlärare är verksamma konstnärer och konsthantverkare

Studierna är indelade i kortare ämnesblock, cirka 1 vecka i varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande, och du får prova både klassiskt/traditionellt och konceptuellt/idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter eller med utgångspunkt i egna idéer.

Vi ser konstnärliga uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla skall hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök hos verksamma konstnärer. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i kulturråd, internatråd samt skolrådet, där deltagarna har ett viktigt inflytande, som hanterar skolgemensamma frågor.

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Resor, kompendier och vissa basmaterial ingår i terminsavgiften. Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat.