Konstnärligt Projektår

Kyrkeruds Konstnärligt projektår är en möjlighet för dig som vill förbereda dig för högre konstnärliga studier, designutbildningar eller andra estetiska yrkesstudier. Men också för dig som vill fortsätta en konstnärlig verksamhet på egen hand.

Omfattning: Ett läsår, heltid 100%
Studiemedelsberättigad: Ja
Förkunskaper: Konstnärligt basår och/eller konstnärligt påbyggnadsår eller motsvarande kunskaper
Kursstart: augusti 2020
Sista ansökningsdag: 15 april 2020 (Vi tar emot en sen ansökan i mån av plats)

Under året har du tillgång till skolans välutrustade verkstäder med olika inriktning, till exempel keramik, grafik, skulptur, foto, måleri och textil. Beroende på inriktning får du en egen ateljéplats i någon av skolans lokaler och får lära dig arbetssätt som ger dig mycket inspiration och goda utvecklingsmöjligheter.

I utbildningen ingår, konstnärspresentationer, föreläsningar, teckning, kroki och workshops och utställningsarbete. Dessa är obligatoriska. Möjlighet ges också att gå vissa av basårets kurser i mån av plats.

Två gånger per år gör hela skolan uppskattade studieresor där vi bl.a. besöker konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer.

Kursmål

Kursen Konstnärligt projektår på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

 • utvecklat sina kunskaper om konstnärligt processinriktat arbete och kreativ problemlösning; från skiss- och modellarbete till färdigt verk i olika material.
 • lärt sig att arbeta gemensamt i projekt.
 • fått kunskap om presentationsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • fått praktisk erfarenhet och fördjupad materialkunskap inom vald inriktning.
 • vidareutvecklat sitt seende och sin uppfattningsförmåga för färg och form.
 • utvecklat sin konstnärliga förmåga och fått en grund för självständigt konstnärligt arbete.
 • fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.

 

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Resor, kompendier och vissa basmaterial ingår i terminsavgiften. Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat.

 

Antagningskriterier

Antagningen bygger på din ansökan, din projektlan för året samt intervju. Vi utgår från ditt intresse och din motivation. Till ansökan ska bifogas:

 • personbevis
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • referenser

Efter mottagen ansökan kontaktas du av skolan för ett kortare samtal där även du kan ställa frågor. Om skolan inte erhåller de dokument som efterfrågas är din ansökan inte komplett och antagningsförfarandet kan försenas.