Skulptur och keramik – fördjupningsår

Skulptur och keramik – fördjupningsår är en utbildning för dig som vill arbeta främst inom det skulpturala området. Här får du möjlighet att fördjupa dina färdigheter inom bland annat skulptur, keramik och textil. Genom friare kurser och gemensamma uppgifter kan du utforska och förstärka ditt eget konstnärliga uttryck. För att kunna följa med i undervisningen bör du ha förkunskaper som motsvarar minst en termins heltidsstudier i konst.

Längd: 1 läsår
Studietakt: 100%
Start: 16 augusti 2021
Sista ansökningsdag: 15 april - Vi har platser kvar, ansök nu!
Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)
Förkunskaper: Konstnärligt basår eller liknande
Internat: Ja

Här får du fördjupa dina färdigheter och kunskaper i tredimensionella uttrycksformer. Du får arbeta med olika material – allt från klassiska som gips, lera, glas, textil och betong till nyare som silikon och acrystal. Under utbildningen ges du möjligheter till en fördjupad kunskap i olika hantverkstekniker samtidigt som ditt eget formspråk kommer att utvecklas. Du får arbeta med både förbestämda uppgifter, som till exempel modellskulptur, eller friare egenvalda arbeten. I schemat ingår även analys, komposition, form och materiallära.

Under ledning av våra lärare, som är verksamma konstnärer/konsthantverkare, kommer du att jobba både individuellt och i grupp. Tillsammans med gruppen kommer du att få göra studieresor och besöka muséer, utställningar och konsthögskolor. Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning.

I våra vackra ateljéer finns gott om utrymme. Den egna insatsen är avgörande för vilka framsteg du gör under året.

Det här är en utbildning både för dig som senare vill söka sig vidare till estetiska högskolor och dig som helt enkelt tycker att konst är underbart roligt och vill ge sig själv ett koncentrerat år med eget skapande.