Vecka 27

 

Modellmåleri – olja och akryl

Datum: 29 juni - 3 juli, vecka 27
Lärare: Niklas Eneblom 

Modellmåleri, och användandet av nakna människor i måleriet är i princip lika gammalt som måleriet själv. I den här kursen försöker vi gå till botten med detta. Varje dag inleds med några pass krokiteckning, som uppvärmning och ett sätt att identifiera de eventuella problem som kan komma med att avbilda människokroppen.

Större delen av varje kursdag ägnas sedan åt modellmåleri. Under kursen kommer vi måla både ställningar som är några minuter långa, till någon som varar en hel kursdag. Jag försöker vara en lyhörd kursledare och lyssna på deltagarnas önskemål.

I kursen vill jag att deltagarna använder teknikerna olja- och/eller akrylfärg. Det är de teknikerna jag själv behärskar bäst. Om man emellertid vill testa andra tekniker så får man givetvis det.

Min erfarenhet av kurser i modellmåleri är att deltagarna ganska snart är på väg åt varsitt håll med sina målningar. Varje deltagare kommer stöta på sina problem och möjligheter med sin målning. Jag kommer ägna varje tid till deltagare vid staffliet, men kommer även ta upp allmänna problem gemensamt inför hela gruppen.

Om möjligt kommer vi även återkommande att gemensamt titta på exempel på användandet av den nakna kroppen i historiskt och samtida måleri för att se hur man kan göra och för att få inspiration.

Kursen välkomnar både nybörjaren och den mer erfarna målaren.

 

Modellteckning och kroki

Datum: 29 juni - 3 juli, vecka 27
Lärare: Anneli Pihlgren

För dig som vill teckna efter levande modell. I denna kurs kommer vi att arbeta intensivt med teckning med modellen i fokus. Vi arbetar med allt från minutkorta till halvdagslånga modellställningar. Grundläggande för kursen är att arbeta med seendet som grund för tecknandet. Under veckan kommer vi med hjälp av modellstudier att arbeta med sådant som proportioner, rumslighet, rörelse, balans, volym, ljus och form för att återge kroppens helhet, proportioner och uppbyggnad. Kursen ger även en teoretisk ingång till ämnet genom föreläsningar. Kursen passar både dig som är erfaren tecknare och dig som är nybörjare. Det viktiga är intresset och viljan att ge sig hän åt form och linjer under fem dagar.

 

Porträttmåleri i olja (Fulltecknad)

Datum: 29 juni - 3 juli, vecka 27
Lärare: Marie Levin

Den här veckan kommer du att få grundläggande undervisning i hur ett ansikte är uppbyggt rent anatomiskt och proportionellt och vad som är viktigt att fokusera på för att få det så likt som möjligt, om nu det är ditt mål.

Vi kommer att starta med en färgpalett bestående av endast tre färger och vitt och detta för att du skall få en upplevelse av hur färglära fungerar i praktiken. Det är också en bra start för att få ordning på färgblandningarna. Du lägger sedan till färger efter hand som du tycker målningen behöver eller som du längtar efter. Färgerna vi använder är av mycket hög kvalitet, Old Holland och Sennelier, och du köper dem på plats under veckan av läraren (små klickar).

Andra tekniker som följer oljemåleri såsom att använda sandpapper, lasering och att spänna upp duk på spännram kommer vi också att gå igenom under de här dagarna.

Oavsett vad ditt personliga uttryck i ditt måleri är så är den här veckan en utmärkt övning för att gymnastisera seendet, utveckla din upplevelse och kunskap vad gäller färg och form samt att få en möjlighet att gå in i en djupare koncentration än vad vardagen hemma bjuder oss på.

Du kan välja mellan att avbilda dig själv eller sända in ett foto på någon annan eller även ett djur (eller både och).

 

Grafik – fotopolymergravyr

Från fotografi till tryckplåt. 

Datum: 29 juni - 3 juli, vecka 27
Lärare: Börje Almqvist

Målet och syftet med veckan är att deltagarna ska introduceras och lära sig processen fotopolymergravyr. Tekniken går ut på att överföra ett fotografi, med hjälp av en fotopolymer, till en tryckplåt. Den färgas in och trycks sedan som ett traditionellt djuptryck i en koppartryckspress.

Upplägget under veckan: 

Måndag 
Introduktion till processen och dess historik.

På fm. visar Börje exempel på egna och andras arbeten.
På em. går vi igenom de tekniska aspekterna av att framställa en transparant digital utskrift som lämpar sig för processen.

Tisdag 
Tillverkning av fotopolymerplåtar, genom belysning, framkallning och härdning.

Onsdag
Under onsdagen fortsätter vi att tillverka fler tryckplåtar, samt går igenom grunderna för hur man trycker dem.

Torsdag 
På torsdagen ägnar vi oss, att vid sidan av att tillverka fler tryckplåtar, gå igenom olika aspekter av tryckning och papper lämpade för tryckning av fotopolymergravyr.

Fredag 
Fredagen ägnar vi åt att trycka de färdiga fotopolymergravyr plåtarna. Samt att utvärdera den under veckan genomförda workshopen.

 

Tova vidare

Datum: 29 juni - 3 juli, vecka 27
Lärare: Erik Torstensson

Den här kursen riktar sig främst till dig som redan har gått någon av våra helårsutbildningar eller har motsvarande färdigheter i tovning.

Under den här veckan får du som deltagare möjlighet att jobba med egna projekt utefter intresse och önskemål. Vi har genomgångar på de tekniker som det finns behov av, exempelvis nunotovning, färgning av ull och siden, att jobba med komplexa former, ytstrukturer och nåltovnig.

Vi tar tillvara på de erfarenheter och den inspiration som gruppen ger och du får även individuell handledning i teknik och att hitta ett eget uttryck.

 

Sommarnattens seende

Fotografikurs

Datum: 29 juni - 3 juli, vecka 27
Lärare: Staffan Jofjell

I den här kursen är bilden det centrala Man brukar säga att varje fotografi också är ett porträtt av fotografen. Närvaron i tagningsögonblicket berättar om relationen mellan motivet och fotografen. Då är det också viktigt att man känner sin kamera så att det avståndet minskar. Du får hjälp med att finna de inställningar i din kamera som passar dig. Vi hämtar bildexempel från historien och vår samtid och samtalar om våra bilder. Vi arbetar individuellt och i grupp, i färg och svartvitt, skriver ut bilder och gör urval för visning i datorer och på duk.

Grundläggande bildbearbetning i Photoshop och fördjupning för dig som redan har grunder och erfarenhet. Macdatorer med lite äldre Photoshop fungerar fint. Vi gör längre eller kortare utflykter i de vackra omgivningarna om väder och lust infinner sig. 

Utlovar en fotografisk lek på fullt allvar!

 

Örtkurs

Datum: 29 juni - 3 juli, vecka 27
Lärare: Gunilla Kvarnström

Vad kan man använda brännässla, tallbarr och lingonris till? Vi lär oss känna igen och ta tillvara många örter och växter genom att gå ut i naturen kring skolan. Vi varvar teori med tillverkning av örtbaserade salvor, oljor, schampon, tvålar, lotioner, myggmedel, hostmediciner m.m