Kostnader och CSN

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Varje folkhögskola kan däremot ta ut en kostnad av de studerande för kost och logi, studieresor, olycksfallsförsäkring och studiematerial som tillhandahålls av skolan.

Samtliga studerande betalar en obligatorisk serviceavgift för läsåret 19/20 är avgiften 41 kronor per skolvecka. I den avgiften ingår förmiddagskaffe (måndag till fredag; samt smörgås på måndagar), vissa gemensamma måltider (ex. julbord), studerandeförsäkring och kopior/utskrifter.
Serviceavgift läsåret 20/21 är 25 kronor per skolvecka. I avgiften ingår förmiddagskaffe måndag, vissa gemensamma måltider (exempelvis julbord) och studerandeförsäkring.

Du betalar också en bekräftelseavgift på 300 kronor, för alla ordinarie kurser med undantag för Collegeåret som har en avgift på 150 kr. Bekräftelseavgift gäller inte heller för sommarkurserna.  Summan går till en gemensam reskassa för resor och studiebesök för respektive kurs.

Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial och väljer du att bo på skolan tillkommer en kostnad för kost och logi. Läs mer om boendekostnader via länken “Bo på internat.”

För vissa kurser tillkommer kostnader för resor och material, aktuella kostnader läsår 20/21:

  • Skådespeleri år 1: 14 000 kr/läsår 
  • Skådespeleri år 2: 16 000 kr/läsår
  • Film år 1: 17 500 kr/läsår
  • Film år 2: 17 500 kr/läsår 
  • Hälsotränare: 12 500 kr/läsår
  • Animation: 6 000 kr/läsår
  • Allmän kurs – NPF Estet: 2 700 kr/läsår
  • Allmän kurs- Filipstad: 660 kr/läsår
  • Allmänkurs i Karlstad och Molkom 1 000 kr/läsår
  • Allmän kurs - Skådespeleri 2 700 kr/läsår

Samtliga avgifter för resor och material gäller per läsår. Kostnader för sommarkurserna hittar du på kurssidan.

Studiemedel

Alla kurser som är minst tre veckor långa är studiemedelsberättigade. Hur många veckor du har rätt till studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du väljer att studera på. 

Mer information finns på CSN:s webbplats

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på CSN:s webbplats. Efter antagningen till skolan sker löpande rapporteringar till CSN.