Betalningsansvar

En av de skyldigheter man har är att betala skolans fakturor i tid.

Fakturor skall betalas senast på förfallodag. Har du svårt att betala senast på förfallodag kontaktar du skolans ekonom eller expeditionen för att få en avbetalningsplan. OBS! Detta måste göras före förfallodagen.

Betalar du inte fakturan senast vid förfallodatumet eller har ingått en avbetalningsplan kan du avskiljas från fortsatta studier på skolan.

Obetalda fakturor går vidare till Inkasso först (vilket innebär extra avgifter och räntekostnader) och sedan till Kronofogden (ytterligare extra avgifter och räntekostnader) vilket kan leda till betalningsanmärkningar.