Allmän kurs med internationell profil och reportageresa

Uppdrag Östeuropa. Med FN:s globala mål som grund ges en ettårig kurs med internationell profil och reportageresa.

Kurstid: 1 år
Datum: augusti 2020 –  juni 2021

Kostnad: Själva utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad. En avgift för resa och licenser tillkommer på 8000 kr. Avgiften delbetalas 4 ggr innan resan genomförs.  

Sista ansökningsdag: 15 april

Bild på förväntansfulla ungdomar på en tågstation

På den här kursen har vi internationell profil med FN:s globala mål (Agenda 2030) som grund. Perspektivet är öppet och arbetssättet är journalistiskt med utgångspunkt från en reportageresa. 

Agenda 2030

Varför gör vi som vi gör? Och vad kan vi lära av varandra? Du som går kursen får en unik möjlighet att möta människor. Genom att dela erfarenheter och livsvillkor kommer du att lära nytt både om dig själv och om andra. FN:s globala mål, Agenda 2030, är uppsatta för att vi alla, var vi än bor på jorden tillsammans ska hitta lösningar för en hållbar värld. De 17 globala målen genomsyrar hela utbildningen.

Reportageresa

Den praktiska tyngdpunkten under året ligger på att planera och genomföra en reportageresa till ett valfritt land i Östeuropa. Arbetet dokumenteras genom text, foto, rörlig bild och ljud. Resultatet förmedlas via olika digitala kanaler. Resans längd är 14 dagar och av miljöskäl åker alla tåg. Gruppen bestämmer själv resmålet. Beslutet tas under höstterminens början och processen är demokratisk. Resan genomförs under första delen av vårterminen.

Journalistik

Reportageresan förutsätter ett journalistiskt arbetssätt. Du lär dig att undersöka, intervjua, dokumentera och berätta. Källkritik och ett objektivt förhållningssätt är viktiga delar i kursen.

Vad innebär Allmän kurs? 

Utbildningen riktar sig till dig som nästan har grundläggande gymnasiebehörighet men saknar något eller några av nedanstående ämnen. Kursen är högskoleförberedande och vänder sig till dig som behöver ett års studier innan vidare studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Utbildningen vänder sig även till dig som har ett slutbetyg från gymnasiet men saknar särskild behörighet i något eller några av nedanstående ämnen.

 • Svenska 3 
 • Matematik 1-4
 • Engelska 6-7
 • Historia 1-2
 • Samhällskunskap 1-2
 • Naturkunskap 1-2
 • Religion 1-2

Inom de givna ramarna utformas läsåret efter de studerandes intressen och behov. Arbetet bygger på självständighet och gruppgemenskap.

Gymnasieämnena Medieproduktion 1 och Aktivitetsledarskap är kursens grundstomme, övriga ämnen anpassas efter gruppens önskemål. De ämnen som inte ryms inom arbetet med resan, men som du behöver för att slutföra din gymnasiebehörighet alternativt dina särskilda behörigheter, kan studeras parallellt under läsåret.

 

Mål för den studerande

 • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola eller universitet
 • Insikt om FN:s globala mål, Agenda 2030
 • Allmän Europakunskap
 • Fördjupade kunskaper om det land gruppen väljer att besöka
 • Praktisera det journalistiska hantverket och förstå det medieetiska systemet
 • Fördjupade kunskaper i att dokumentera genom text, foto, rörlig bild och ljud
 • God studievana inför högre studier
 • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
 • Stärkt i att arbeta självständigt
 • Stärkt självkänsla och självförtroende

 

Antagningskrav

 • Två år på Folkhögskola, Gymnasieskola eller Komvux
 • Svenska 1/SVA, Svenska 2, SVA2
 • Engelska 5
 • Personligt brev
 • Telefonintervju
 • Personbevis
 • Betyg