Allmän kurs NPF – Estet

Utbildningen vänder sig till dig som vill läsa in gymnasiet och är i behov av särskilt stöd för att klara av studierna. Du har diagnosen NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), t.ex. ADHD eller AST (Aspergers syndrom eller högfungerande autism).

Utbildningsort: Karlstad
Längd: 1 - 3 år
Start hösttermin: augusti
Sista ansökningsdag hösttermin: 15 april

Start vårtermin: januari
Sista ansökningsdag vårtermin: 15 oktober

Med FN:s globala mål som grund ges en allmän kurs på Molkoms folkhögskola i Karlstad som riktar sig till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Utbildningen är för dig som inte har grundläggande gymnasiebehörighet och eventuellt saknar betyg från grundskolan. NPF estet erbjuder extra stöd i din studiesituation i form av mer lärarledd tid, alltid två pedagoger i klassrummet vid helklass, avskärmad och egen arbetsplats, låsbart skåp under skoldag, tillgång till laptop under skoltid samt undervisning främst i hemklassrum. Utöver de gymnasiegemensamma ämnena har du estetiska pass på schemat flera gånger i veckan.

De gymnasiegemensamma ämnen som studeras under utbildningen är:

 • Svenska
 • Matematik
 • Engelska
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Religion

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, avgiften 2500 kr är för resor, licenser samt estetisk förbrukningsmaterial. Du betalar även en serviceavgift på 41 kronor/vecka för utskrifter, kaffe/te varje förmiddag samt avslutningslunch och julbord. Du behöver köpa studielitteratur i matematik samt skönlitterära verk i pocketbok under din studietid.

Profil

Skolans profil är FN:s globala mål, Agenda 2030. Målen är uppsatta för att vi alla, var vi än bor på jorden tillsammans ska hitta lösningar för en hållbar värld. De 17 globala målen utgår från fyra övergripande punkter: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Dessa mål ligger till grund för arbetet under året och ger dig möjlighet att fördjupa dig kring det område som intresserar dig mest.

Inom de givna ramarna utformas läsåret efter de studerandes intressen och behov. Arbetet bygger på självständighet såväl som gruppgemenskap. Under läsåret arrangeras ett antal skolgemensamma dagar med olika aktiviteter och studiebesök.

Mål för den studerande

 • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola eller universitet
 • Insikt om FN:s globala mål, Agenda 2030
 • God studievana inför högre studier
 • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
 • Stärkt i att arbeta självständigt
 • Stärkt självkänsla och självförtroende

Om ansökan

För att ansöka behöver du ha fyllt 18 år. Länk till ansökan via webb finns här. För att din ansökan ska vara fullständig behöver du också komplettera med följande:

 • Personligt brev
 • Personbevis
 • Betyg
 • Diagnosutlåtande