Allmänna kurser

Allmän kurs vänder sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. På Allmän kurs kan du läsa in behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola eller universitet.
Vi har enheter för allmän kurs i Molkom, Karlstad och Filipstad.

Allmän kurs

Allmän kurs finns på alla folkhögskolor. Du startar antingen på grundskole- eller gymnasienivå. Om du har vissa förkunskaper kan du läsa ett eller två år. Om du behöver läsa in hela gymnasiet kan du gå Allmän kurs i tre år eller längre. Flera universitetsutbildningar kräver även särskild behörighet i vissa ämnen, vilket du ofta också kan läsa på folkhögskola. Om du behöver finns det möjlighet att få extra stöd i svenska. 

Molkoms folkhögskola erbjuder även Allmän kurs för dig som har diagnosen NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), till exempel ADHD eller AST (Aspergers syndrom eller högfungerande autism).

Allmän kurs Molkom

Allmän kurs Filipstad

Svenska som andraspråk

Allmän kurs – ung

Lokala spåret

Globala spåret

NPF – Estet

SMF Studiemotiverande folkhögskolekurs

Collegeåret

 

Här kan du recensera din utbildning

Kontaktuppgifter
Molkoms folkhögskola
Irja Eklund Altensten
Biträdande rektor
Växel 010-83 31 004
irja.eklund.altensten@regionvarmland.se