Allmän kurs - Ung, uppdragsutbildning

Allmän kurs ung är en uppdragsutbildning där studieplatsen finansieras av hemkommunen. Ansökan till kursen sker efter att kommunen har godkänt folkhögskolan som alternativ skolform till ordinarie gymnasieutbildning.

Unga i ett klassrum allmän kurs ung

En alternativ väg att nå gymnasiebehörighet

Allmän kurs ung vänder sig till unga vuxna mellan 16-20 år som känner att de behöver inspiration och stöd för att orka ta tag i sina gymnasiestudier. Skolformen är lite friare och kan vara ett alternativ för den som redan har provat allt och kanske till och med gett upp.

Hos oss deltar de studerande aktivt genom samtal och gemensamt lärande i mindre grupper. Utbildningen anpassas efter förkunskaper, förutsättningar och erfarenheter. Alla har en egen arbetsplats i ett hemklassrum.
Vi genomför också gemensamma skolaktiviteter såsom friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök, studiebesök med mera.

Tillhörighet, trygghet och gruppen är viktigt för utveckling

Här finns stora möjligheter att göra anpassningar efter individuella sätt att lära. Kursen har extra stöd i form av att samtliga lektioner är lärarledda, vissa ämnen har mer lektionstid och studieteknik finns med på schemat. Vi arbetar till viss del med teman där flera ämnen ingår samtidigt. Studierna sker i egen takt och på individuell nivå, i samråd med studievägledaren utformas en individuell studieplan.

Studier utan prov och betyg

På folkhögskola läses ämneskurser utan tidspress, betygsjakten och nationella prov. Efter avslutade studier ges ett studieomdöme och ämnesbehörigheter, studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga, ämnesbehörighet motsvarar godkänt ämnesbetyg. Den grundläggande behörigheten tillsammans med studieomdömet används vid ansökan till yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Mål för utbildningen

• Grundläggande behörighet till högre studier mot yrkeshögskola, högskola och universitet
• Grundbehörighet till fortsatta gymnasiestudier

 

 

Kontaktuppgifter

Molkoms folkhögskola
Irja Eklund Altensten
Biträdande rektor
Telefon växel 010-83 31 004
irja.eklund.altensten@regionvarmland.se