Allmän kurs - Gymnasieförberedande med svenska som andraspråk

Kursen är till för dig som har några enstaka grundskolebehörigheter, har klarat SFI D eller motsvarande, behöver mer svenskundervisning och har som mål att få behörighet till högre studier.

Allmänkurs - Gymnasieförberedande motsvarar svensk grundskola årskurs 7-9.

Allmän kurs - Gymnasieförberedande studerar tillsammans med Allmän kurs - Yrkesförberedande.

Utbildningen är för dig som

  • Inte har svenska som modersmål men har klarat SFI eller motsvarande.
  • Har några enstaka grundskolebehörigheter och behöver mer svenskundervisning
  • Har som mål att studera vidare i det svenska utbildningssystemet genom att få behörighet till gymnasieutbildningar.

Utbildningens innehåll

Följande grundbehörigheter ges möjlighet att uppnå:

  • Svenska som andraspråk SAS
  • Engelska grund
  • Matematik grund
  • Samhällskunskap grund

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande TEMA-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etc.

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)