Kursplan

Kursen är 39 veckor per läsår.

Kursen svenska 1/svenska som andraspråk 1 är avklarad sedan tidigare.

 Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå under studietiden

· Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

· Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

· Matematik 1-4

· Engelska 5-7

· Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2

· Naturkunskap 1a1, 1a2, 2

· Historia 1a1, 1a2

· Religion 1

 

· grundkurs i skådespeleri (ej behörighetsgivande)