Studera animation

Har du en passion för att teckna och skapa berättelser? På vår animationsutbildning kan du utveckla dig till animatör, i en kreativ miljö. Tillsammans med andra med samma intresse av att skapa liv genom bilder.

För dig som vill bli animatör

Animation är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i att animera. Undervisningen sker enskilt, i mindre grupper och i helklass. På kursen arbetar vi med 2D-animation, klassiskt och digitalt, samt Stop Motion.

Kursen passar även för dig med någon form av NPF-diagnos då det finns möjlighet att ha resurspersonal med som extra stöd i klassrummet.

Mål för utbildningen

Målet är att lära sig grunderna inom animation och förbereda sig för vidare studier och inför ett framtida yrkesliv som animatör. Du får även möjlighet att utvecklas praktiskt, teoretiskt, estetiskt och socialt utifrån dina intressen.

Utrustning

På skolan finns:

 • Ljusbord
 • Hårddisk
 • DSLR-kameror
 • Ipads
 • Wacom Cintiq Pro 16 ritplattor
 • Datorer

Vi använder oss av olika programvaror, men främst Dragonframe och Adobe Animate CC. Till vissa övningar använder vi iPads med utvalda appar.

Utbildningens innehåll

Kursen består av 39 veckor

 • Animation (teori och praktik)
 • Individuell planering, uppföljning och utvärdering av personliga mål
 • Agenda 2030

Första terminen arbetar vi mycket med traditionell teknik, framför allt med papper och penna, för att enklare kunna fokusera på de praktiska grunderna och beståndsdelarna inom animation. Moment genomförs genom olika övningar, både individuellt och i mindre grupper. Du får också teoretisk undervisning i animationshistoria.
Under andra terminen arbetar vi både traditionellt och digitalt. Du får grundläggande introduktion till digital animation och får möjlighet att utnyttja det du lärt dig under första terminen i ett kortare filmprojekt.

I flera utbildningsmoment delas klassen upp i två grupper och vissa lektioner har hela klassen gemensamt. Under termin två finns möjlighet till grupparbete i filmprojekt.

Utbildningen lägger också vikt vid övningar i berättande, manus och storyboards.

Du får möjlighet under läsåret att sitta ner enskilt och gå igenom din individuella planering, uppföljning och utvärdering av personliga mål.

På Agenda 2030 har vi de globala målen i Agenda 2030 som grundläggande tema. Vi går igenom de olika målen genom diskussioner, filmer samt praktiska övningar. En stor del av innehållet formas, i samråd med undervisande lärare, utifrån de studerandes egna önskemål och intresseområden


 

Bo på skolan

Du har möjlighet att bo på internat när du studerar på Molkoms folkhögskola. På internatet blandas människor med skiftande bakgrund och erfarenheter, vilket bidrar till viktig personlig utveckling och gemenskap.

För dig med NPF-diagnos erbjuder vi enklare stöd i boendemiljön på elevhemmet, till exempel med städ och tvätt. Detta stöd finns tillgängligt två dagar i veckan mellan 14:30-16:30.

 

Ansök till Animation

För att din ansökan ska vara giltig ska du skicka in:

 • Personbevis
 • Personligt brev (Beskriv varför du söker och vem du är)
 • Betyg på senaste högsta utbildning (Ex gymnasium)
 • Diagnosutlåtande (om du har en NPF-diagnos)

Under våren kallas ett antal sökande till antagningsdagar. Du kan även skicka in arbetsprover tillsammans med din ansökan och gärna ange vilka förkunskaper du har, dock inget krav. 

ANTAGNINGSPROV PÅ DISTANS 2020!

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset kommer vi digitala antagningar i år. Vi kontaktar dig som sökt med information om proven.

Ansök här via Schoolsoft 

Får du ingen bekräftelse på din ansökan eller har problem med att registrera dig i Schoolsoft, kontakta skolan så hjälper vi dig.

Kursintyg

Efter avslutat år på Animation får du ett kursintyg som visar att du har genomfört kursen. För detta krävs att din närvaro är 80 procent eller högre.