Utbilda dig inom skådespeleri för film och teater

Vi tar din dröm på allvar! Hos oss får du utvecklas som skådespelare i produktioner både på teaterscenen och framför kameran. Här har vi den modernaste film- och teatertekniken bland alla nordens folkhögskolor. Här finns vi. Var är du? Välkommen in i vår kreativa värld!

Filminspelnings sedd från ovan

Skådespelarutbildning för både film och teater

Grundläggande på skådespelarutbildningen är din personliga och konstnärliga utveckling. Du får jobba framför kameran och möter publik från scenen. Kursens kombination av både film- och teaterskådespeleri är unik som folkhögskoleutbildning.

Vårt spännande samarbete med filmlinjen sker på engelska vilket du har nytta av i en framtida karriär. Under studietiden får du göra ett flertal studiebesök där vi ser på scenkonst. Skådespelarutbildningen är ettårig med möjlighet till ett andra år där du bland annat får kompetens som film- och teaterpedagog och praktik under 2-3 veckor.

Skådespeleri 1 och 2 åker till Scenkonstbiennalen, samt gör kortare resor i samband med filminspelningar och teaterbesök. Skådespeleri år 2 åker dessutom till Medelhavet – för filminspelning.

Deltagarna berättar

Film av Rebecca Steen under sitt andra år på utbildningen, där hon och andra berättar om hur det är att studera på skolan.

Mål för utbildningen

År 1

 • Växa som människa och lära dig skådespelerihantverket
 • Utvecklas som skådespelare tekniskt och konstnärligt under ett eller två år
 • Förbereda dig för högre utbildning som skådespelare
 • Pröva om en karriär inom skådespeleri är något du vill satsa vidare på


År 2

 • Ta uppdrag som frilansande skådespelare och scenarbetare
 • Arbeta som film- och teaterpedagog,
 • Kunskap för att starta en frigrupp.
 • Redo att söka högre utbildning

 

Utbildningens innehåll

År 1
Utbildningen är inriktad på färdighetsträning och produktion som omfattar skådespeleri för film och teater. Du övar tekniker i drama, rörelse, tal, improvisation och gestaltning. Då teater och film är kollektiva konstformer läggs vikt vid reflektion och analys av egna och andras arbeten.

År 2
Under andra året har vi ett fördjupat fokus på din individuella utveckling som skådespelare genom ett flertal scenkost- och filmproduktioner, så du får möjlighet att spela olika roller och möta varierad publik. I år 2 får du fördjupad kunskap om den konstnärliga aspekten och det praktiska arbetet bakom scenen. Du gör även en praktikperiod utanför skolan där du kan fördjupa ditt intresse inom ett specifikt område. Vi gör också en studieresa till medelhavet med filminspelning.

Nätverk och samarbete på skolan
Vi samarbetar med Riksteatern och Strindbergs intima teater i Stockholm gällande föreställningar och workshops. Samarbete finns även med internationella skolor och teatergrupper och vi är aktiva inom flera arrangörsnätverk som verkar för scenkonst i hela Sverige.
Förutom det nära samarbetet med filmutbildningen har vi även samarbete kring röstskådespeleri med animationsutbildningen. Vårt samarbete med Hälsotränarna innebär att alla skådespelare får en egen PT.

 

Egen utrustning/låneutrustning

Molkoms folkhögskola tillhandahåller all utrustning för dina teater- och filmproduktioner och övningar. Studio Molkom - vår blackbox - är en fullt utrustad film och teaterlokal med verkstad, loger och modern scenteknik som sköts av vår scenmästare.

Ansökan och antagning

Varje år antas totalt cirka 20 deltagare på år 1 och 2. Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter, kön, ålder och etnisk bakgrund. Du som söker bör ha erfarenhet av teater/rörelse/röst – från estetiskt program på gymnasiet, eller andra former från teatergrupper/scenframställning.

Om ansökan

Till din ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)
 • Personligt brev
 • Kopior av betyg (har du inte gymnasiebehörighet kan du läsa Allmän kurs - skådespeleri först)
 • Eventuella arbetsgivarintyg
 • Intyg, referenser

Ansök här via schoolsoft

Ansökningsförfarande

Efter att ansökningstiden gått ut kan du bli ombedd att skicka in en filmad monolog (2 min). Därefter kallas utvalda sökande till skolan för praktiska antagningsprov (film och scen) och intervju. Prov och intervjuer genomförs under maj och juni. Du behöver inte förbereda något material inför de proven.

Vid antagningsproven bedömer vi:
• Ambitions- och motivationsnivå
• Utvecklingspotential
• Prestation vid de praktiska proven (gestaltningsförmåga, kroppskännedom, röstarbete, improvisationsförmåga, självständighet, originalitet, fantasi, samarbetsförmåga etc.)
• Förmåga till social interaktion

Krav för antagning till Skådespeleri – film och teater år 2:

Sökande bör ha gått Skådespeleri – film och teater år 1 eller ha likvärdig utbildning/erfarenhet. Samt dessförinnan ha erfarenhet av teater/rörelse/röst – från estetiskt program på gymnasiet, eller andra former från teatergrupper/scenframställning.

 

För år 2 gäller också:
• Prestationer genomförda under år 1 eller likvärdigt.
• Pedagogisk fallenhet och förmåga.
• Förmåga att tillägna sig färdigheter.
• Förmåga att bedriva självständiga studier.
• Lust och vilja att utföra förelagda uppgifter efter bästa förmåga.
• Utdrag från polisens belastningsregister. Då du under året arbetar praktiskt som pedagog utanför skolan är vi enligt lag skyldiga att begära in detta utdrag. Du begär själv att få utdraget från polisen

Är du behörig kan du komma att bli kallad till antagningsdag för Skådespeleri som består av ett praktiskt antagningsprov (film och scen) och intervju. Prov och intervjuer genomförs under maj och juni. Ävensökande till år 2 går igenom en urvalsprocess.

Observera att antagningsproven 2021 kan komma att ske på distans

På grund av omständigheter kring coronaviruset kan det bli så att vi på "Skådespeleri - Film och teater" på Molkoms folkhögskola kommer att ha helt digitala antagningsprov även 2021. Vi kontaktar dig som sökt med information om proven.

Kontaktperson

Anna Almroth
Teamledare
Telefon växel 010-833 10 04
Epost anna.almroth@regionvarmland.se