Coronaviruset och covid-19

Det du gör spelar roll. Din omtanke och dina val gör att spridningen av covid-19 bromsas samtidigt som du hjälper sjukvården. Här finns information om coronaviruset och hur du söker vård.

Skärpta allmänna råd i Värmland

Trängsel och antalet kontakter mellan människor måste minska. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Värmland beslutat om lokala allmänna råd i länet.

Trapphus med lappen: Stanna hemma om du är sjuk.

Följ skärpta råd och rekommendationer

  • Håll avstånd.
  • Tvätta händerna.​
  • Stanna hemma om du är sjuk.​
  • Provta dig även vid lindriga symtom som hosta, feber, snuva, ont i halsen och lukt- och smakbortfall.

Dessutom gäller, mellan 12 november och 10 december 2020, lokala allmänna råd i Värmland. Trängsel och antalet kontakter mellan människor måste minska. Enligt smittskyddslagen har alla skyldighet att göra allt man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

De lokala allmänna råden är:

  • Undvik att umgås med andra
  • Avstå från besök på allmänna platser
  • Avstå från evenemang och aktiviteter
  • Avstå från onödiga resor
  • Lokala allmänna råd för verksamheter och arbetsgivare i Värmland

På 1177.se kan du läsa en utförligare beskrivning av vad varje punkt i de skärpta allmänna råden innebär.

För att minska smittspridningen i Värmland måste vi alla ta ansvar och följa de skärpta allmänna råden. Men vi kan fortfarande göra saker vi gillar. 

Provtagning och smittspårning

Har du nyligen haft kontakt med en person som har covid-19? Eller har du symtom? Beställ provtagning via webbplatsen 1177.se. Om du är allvarligare sjuk – kontakta sjukvården. 

Läs om provtagning och smittspårning.

Stanna hemma

Du ska stanna hemma om du är sjuk. Om du har lämnat ett prov ska du vara hemma tills du fått svar, även om du känner dig symtomfri. Läs mer om hur länge du ska stanna hemma. 

Alla som vistas i samma hushåll som en person med bekräftad covid-19 anses vara misstänkta fall. De omfattas därmed av förhållningsregler för hushållskontakter.

Om du blir sjuk, tveka inte att söka vård

Ring oss

Har du ett planerat vårdbesök?

Du är välkommen på ditt besök. Har du symtom på coronaviruset vill vi att du hör av dig för att rådgöra.

Vi tar hand om dig på ett tryggt och säkert sätt och gör allt för att ingen ska smittas hos oss. Vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och följer hygienrutiner och rekommendationer från Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndigheten.

Få egenvårdsråd på 1177.se

Besök 1177 Vårdguidens webbplats för egenvårdsråd och hänvisning till telefonkontakt om du är sjuk.

Självskatta dina symtom

Gör vårt självskattningstest för att få vägledning om när kontakt med vården ska tas.

Boka videosamtal

Med Region Värmlands app kan du på Vårdcentralen Värmland träffa läkare och kurator och få medicinska konsultationer via videosamtal.

Läs mer om hur du bokar videosamtal på 1177.se

Begränsat tillträde och besöksförbud

För är att minska risken för smittspridning har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Det är heller inte tillåtet att besöka eller följa med en närstående.

Läs om begränsat tillträde och besöksförbud.

 

Din insats är viktig för att minska spridningen av coronaviruset

– Håll i och håll ut. Allt du gör för att skydda dig själv och minska smittspridningen hjälper mig. Tillsammans klarar vi av den här situationen, säger Mia Eriksson, specialistsjuksköterska på Centralsjukhuset i Karlstad.