Aktuellt läge i Värmland – covid-19

Här uppdateras antalet bekräftade fall, provtagningar, avlidna och inneliggande patienter för att ge en bild av det aktuella läget i Värmland vad gäller covid-19.

Lägesbild den 22 april 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 15 602 (+140)
  • Provtagningar: 208 200 (+1 867) varav egenprovtagningar 118 543 (+1 268)
  • Avlidna: 196 (+2) 

Totalt till och med föregående dag vad gäller bekräftade fall samt i dag vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning inom parentes. På måndagar redovisas ökning för föregående fredag, lördag och söndag.
Observera att föregående dags antal är ofullständigt och blir komplett först följande dag.

Antal inneliggande patienter

  • 54 patienter varav 11 på intensivvårdsavdelning (IVA)

Läget inom regionen som det såg ut vid tidpunkten för uppdatering.


Tidigare lägesbilder

Nyhetslista

Fler nyheter
Prenumerera på nyheter