Aktuellt läge i Värmland – covid-19

Här uppdateras antalet bekräftade fall, provtagningar, avlidna och inneliggande patienter för att ge en bild av det aktuella läget i Värmland vad gäller covid-19.

Lägesbild den 22 oktober

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 21 557 (+12)
  • Provtagningar: 347 408 (+655) varav egenprovtagningar 222 109 (+502)
  • Avlidna: 224 (0)

Statistiken uppdateras på vardagar tisdag–fredag. På tisdagar redovisas ökning för föregående fredag, lördag, söndag och måndag. Lägesbilden visar totalsiffror till och med föregående dag vad gäller bekräftade fall samt i dag vad gäller provtagningar och avlidna. Observera att föregående dags antal är ofullständigt och blir komplett först följande dag.

Antal inneliggande patienter

      • patienter varav 0 på intensivvårdsavdelning (IVA)

Läget inom regionen som det såg ut vid tidpunkten för uppdatering.


Tidigare lägesbilder