Utökad lägesbild vecka 47

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 47.

Analys från smittskydd

Ingemar Hallén, smittskyddsläkare

Antalet bekräftade fall har fortsatt att öka sedan förra veckan. Liksom tidigare under hösten är det i hög utsträckning bland yngre och medelålders som smittan sprids. Vad gäller patienter som behöver vård på sjukhus är läget något bättre. I dag vårdas färre patienter på sjukhus än vid samma tidpunkt förra torsdagen. Däremot vårdas fler på intensivvårdsavdelning.

– Smittspridningen fortsätter att öka i Värmland och sedan början på november har antalet nya bekräftade fall per dag legat på en högre nivå än tidigare under hösten. Under den senaste veckan har ökningstakten dock inte varit lika hög som veckan innan, men det är för tidigt att dra några slutsatser av det, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Förra torsdagen, den 12 november, infördes skärpta allmänna råd (läs mer om råden här) i Värmland. Råden handlar till stor del om att var och en ska begränsa nära kontakt med andra under både arbete och fritid. Till exempel genom att arbeta hemma i så stor utsträckning som möjligt och att inte besöka gym, köpcentrum eller bibliotek.

– Förhoppningen är att detta ska bidra till att smittspridningen bromsas och mattas av, men det hänger fortfarande på den enskildes agerande. Med risk för att låta tjatig är det vårt beteende som spelar störst roll för hur väl vi lyckas begränsa smittspridningen.

Trycket på provtagningen i Värmland är fortsatt mycket högt. 

– Jag vill påminna om att den som har symtom och väntar på provtagning eller provsvar ska stanna hemma och följa de allmänna råden. Man ska inte gå till jobbet eller ägna sig åt fritidsaktiviteter om man har minsta lilla symtom. Det gäller fortsatt, säger Ingemar Hallén.

Sedan förra torsdagen har 435 nya bekräftade fall konstaterats och 6 029 prover tagits varav 3 351 är egenprovtagningar. Ytterligare tre personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 2 707 (+435)
  • Provtagningar: 69 317 (+6 029) varav egenprovtagningar 30 465 (+3 351)
  • Avlidna: 80 (+3)

Totalt till och med den 18 november vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 19 november vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan föregående torsdag inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 281,9 (275,5 – v.45 och v.46)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 18 november. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika 164 (+10) 63
Eda  44 (+4) 51
Filipstad  110 (+9) 103
Forshaga 82 (+12) 71
Grums  117 (+11) 129
Hagfors  60 (+3) 52
Hammarö  151 (+23) 91
Karlstad  1 136 (+197) 121
Kil  79 (+26) 65
Kristinehamn  256 (+42) 106
Munkfors  87 (+4) 233
Storfors  32 (+4) 80
Sunne  105 (+24) 79
Säffle  79 (+21) 51
Torsby  78 (+20) 67
Årjäng  43 (+5) 43

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 46.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.